Розпорядження
Голова адміністрації
26.02.2004
Номер: 86
Р.номер Управління Юстиції

„Про проведення моніторингу виконання в області найважливіших актів законодавства та завдань у першому півріччі 2004 року”

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 65-р „Про проведення моніторингу виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади найважливіших актів законодавства та завдань у першому півріччі 2004 року”:
1. Затвердити перелік найважливіших актів законодавства та завдань, моніторинг яких проводиться місцевими органами виконавчої влади області у першому кварталі 2004 року (далі - перелік), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) інформувати облдержадміністрацію про результати моніторингу у зазначені в переліку терміни.
3. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків проаналізувати інформацію про результати моніторингу виконання найважливіших актів законодавства та завдань, зазначених у переліку. У разі необхідності внести пропозиції щодо вдосконалення організації їх виконання.
Забезпечити своєчасне подання інформації Кабінету Міністрів України про результати моніторингу.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Перелік