Розпорядження
Голова адміністрації
20.11.2002
Номер: 686
Р.номер Управління Юстиції

„Про Програму забезпечення діяльності місцевих та Апеляційного судів Київської області на 2002-2006 роки”

На виконання пункту 11 Указу Президента України від 18.02.2002 №143/2002 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, доручення Глави Адміністрації Президента України від 31.01.2002 № 02-02/234 та відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24.02.94 № 4019-ХІІ “Про забезпечення діяльності судів “, Указу Президента України“ від 15.12.99 № 1564/99 “Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів“, розпорядження Президента України від 27.07.96 № 208/96-рп “Про забезпечення судів приміщеннями”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.97 № 1313 “Про затвердження Порядку одержання судами, органами юстиції та правоохоронними органами коштів на матеріально-технічне забезпечення з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 № 692 “Про затвердження Програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2002-2006 роки”: 1. Схвалити проект Програми забезпечення діяльності місцевих та Апеляційного судів Київської області на 2002-2006 роки (далі - Програма), що додається, та подати її на затвердження Київській обласній раді. 2. Після затвердження в установленому порядку Програми: 2.1. Київському обласному управлінню юстиції, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми. Про хід виконання програми інформувати облдержадміністрацію щопівріччя до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. 3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити проекти програм забезпечення діяльності відповідних місцевих судів та подати їх на затвердження відповідним радам. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Губарєва В.С.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ПРОГРАМА забезпечення діяльності місцевих та Апеляційного судів Київської області на 2002-2006 роки