Розпорядження
Голова адміністрації
02.02.2006
Номер: 86
Р.номер Управління Юстиції

„Про проект Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2006 – 2010 роки”

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), “Про страховий фонд документації України” (із наступ­ними змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та вико­рис­тання обласного (регіонального) страхового фонду документації”:

1. Схвалити проект Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2006-2010 роки (далі - Програма), що додається, та подати її на затвердження Київській обласній раді.

2. Після затвердження в установленому порядку Програми:
2.1. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного зна­чен­ня) в установленому порядку розробити та затвердити відповідні програми.
2.2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпе­чити безумовне виконання Програми.
Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію протягом 2006-2010 років через управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Семенюка А.Д.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

Проект Програми

Додатки до Програми