Розпорядження
Голова адміністрації
13.02.2006
Номер: 114
Р.номер Управління Юстиції

„Про проект Програми розвитку бібліотечної галузі Київської області на 2006-2010 роки”

Розглянувши подання управління культури і туризму облдержадміні­страції, відповідно до Законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), Указу Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 „Про невід­кладні заходи щодо розвитку бібліотек України” та з метою створення належ­них умов для розвитку бібліотечної справи області:
1. Схвалити проект Програми розвитку бібліотечної галузі Київської області на 2006-2010 роки (далі – Програма), що додається.
2. Заступникові голови облдержадміністрації Кондруку В.П. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.
3. Після затвердження в установленому порядку Програми:
3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозді­лам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання Програми та інформувати управ­ління культури і туризму облдержадміністрації щороку до 01 грудня, наступ­ного за звітним, про хід виконання Програми та до 01 грудня 2010 року про результати виконання Програми.
3.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно з управлінням культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) при затвердженні обласного та місцевих бюджетів на 2006-2010 роки передбачати кошти на фінансування Програми, виходячи з їх фінансового ресурсу.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

Проект програми