Розпорядження
Голова адміністрації
02.06.2003
Номер: 291
Р.номер Управління Юстиції

„Про посилення відповідальності керівників структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, райдержадміністрацій у забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку відповідних територій”

З метою виконання вимог Президента України про посилення роботи місцевих органів виконавчої влади з реалізації державної політики щодо поліпшення умов життя громадян, забезпечення їх законних прав та інтересів, прискорення реформування економіки та підвищення темпів промислового і сільськогосподарського виробництва:

1. Першому заступникові голови облдержадміністрації Сем’янівському В.В., заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків:

запровадити з 2003 року щорічне проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів області та визначення їх рейтингів з питань комплексного розвитку територій;

при здійсненні перевірок, для проведення комплексної оцінки, основну увагу зосереджувати на рівні організаторської роботи голів райдержадміністрацій, їх ставленні до виконання службових обов’язків, посиленні персональної відповідальності за доручену справу.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Шовкуну І.В. у термін до 20 червня 2003 року внести мені на розгляд проект Положення про порядок комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів області, визначення їх рейтингів з питань комплексного розвитку відповідних територій та критерії визначення їх рейтингу з цих питань.

3. Щоквартально розглядати на засіданнях колегії облдержадміністрації підсумки соціально-економічного розвитку області з оцінкою рівня організаторської роботи та ефективності управлінських рішень керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, забезпечення комплексного розвитку територій, подолання кризових явищ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха