Розпорядження
Голова адміністрації
10.09.2003
Номер: 528
Р.номер Управління Юстиції

„Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку області у першому півріччі 2003 року”

Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку області свідчить, що у першому півріччі поточного року продовжувалася робота, спрямована на організацію виконання положень Конституції та законів України, актів і Доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, подальшу структурну перебудову та реформування економіки, закріплення позитивних тенденцій розвитку провідних галузей народного господарства, вирішення найбільш гострих соціальних проблем.

Обсяг промислового виробництва у першому півріччі 2003 року, у порівнянні з відповідним періодом 2002 року, зріс на 11% і становив 2519,5 млн.гривень. Приріст промислового виробництва досягнуто у 24районах і містах області.

Випуск товарів народного споживання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 2,5%, у тому числі продовольчих товарів – на 9,5 відсотка. Знизився рівень бартерних операцій.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво м’яса (у живій вазі) усіма категоріями господарств зросло на 4,8%, яєць – на 7,8 відсотка.

Обсяг підрядних робіт, виконаних будівельними підприємствами області, збільшився на 24,2 відсотка. За рахунок усіх джерел фінансування введено у дію загальної площі житла на 54,1% більше ніж за відповідний період минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, збільшився (у порівнянних цінах) на 3,2 відсотка. Оборот зовнішньої торгівлі товарами зріс на 30,9відсотка.

За перше півріччя поточного року до Зведеного бюджету області надійшло 617,1 млн.грн., що на 23,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. До Державного бюджету надійшло 331,1 млн.грн., що складає 100,1% до прогнозу. До місцевих бюджетів фактично надійшло 286 млн.грн. або 120,9% від планової нормативної бази.

Поступово стабілізується ситуація на ринку праці. Рівень працевлаштування по області склав 20,5% (у відповідному періоді минулого року – 17,6 відсотка). Чисельність громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості, зменшилася на 12,1 відсотка.

Однак, незважаючи на позитивні тенденції, в окремих галузях економіки та сферах діяльності є недоліки, що стримують соціально-економічний розвиток області.

У першому півріччі цього року спад обсягів виробництва промислової продукції допущено у 10-ти районах та містах області. Скорочення випуску продукції відбулося на підприємствах Баришівського, Макарівського, Сквирського, Ставищенського, Таращанського, Фастівського районів та міст Біла Церква, Березань, Бровари та Васильків.

Випуск непродовольчих товарів народного споживання у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 8,7 відсотка.

Обсяги продукції сільського господарства за перше півріччя 2003 року в усіх категоріях господарств у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися (у порівняних цінах) на 4,6 відсотка. Виробництво молока зменшилося на 10,2 відсотка. Сільськогосподарськими підприємствами зменшено пого­лів’я великої рогатої худоби на 14,7%, у тому числі корів – на 18,7 відсотка.

У січні-травні 2003 року обсяги експорту зменшилися на 16,5%, а імпорту - збільшилися на 65,6 відсотка. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 184,4 млн.дол.США (за січень-травень 2002 року – 44,4 млн. доларів США). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,38.

Значною залишається заборгованість споживачів за використаний природний газ, яка з урахуванням боргів 1999-2002 років за станом на 01.07.2003 склала 72,4 млн. гривень. Заборгованість за спожиту електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, за станом на 01.07.2003 склала 80,4 млн. гривень.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати за станом на 01.07.2003 становила 86,2 млн.грн., у тому числі утворена у попередні роки – 44,7 млн.грн., у поточному році – 41,5 млн. гривень.

За оперативними даними борг зі сплати основних платежів до Пенсійного фонду України у порівнянні з початком року збільшився на 11,2% і за станом на 01.07.2003 склав 28,2 млн. гривень.

Аналіз показників соціально-економічного та культурного розвитку області у першому півріччі ц.р. свідчить, що структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) необхідно продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, які негативно впливають на розвиток економіки області.
Зважаючи на викладене:
1. Довідку “Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку області у першому півріччі 2003 року” взяти до відома (додається).
2. Вважати основними завданнями структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ та організацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення):
2.1. Забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, погашення та недопущення у подальшому заборгованості з виплати заробітної плати.
2.2. Збереження досягнутого середньообласного рівня приросту обсягів промислового виробництва.
2.3. Сприяння нарощуванню обсягів експорту продукції, що виробляється підприємствами області, та зменшенню негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами.
3. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) районів і міст області, де допущено спад промислового виробництва, вжити дієвих заходів щодо нарощування обсягів випуску промислової продукції.
4. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями і міськвиконкомами проаналізувати діяльність підприємств, що допустили скорочення обсягів виробництва, та надати їм необхідну практичну і методичну допомогу у здійсненні заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності.
5.Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям:
5.1. Зосередити максимальні зусилля на організованому проведенні осінньо-польових робіт.
5.2. Забезпечити постійний контроль за станом заготівлі кормів згідно з прогнозованими обсягами.
6. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним організаціям і установам, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) на виконання Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”, відповідних доручень Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації забезпечити своєчасну виплату заробітної плати на підприємствах і в організаціях області та прискорити погашення її заборгованості.
7. Управлінню у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 01.10.2003 підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів фінансування Чорнобильської будівельної програми на поточний та наступні роки, у першу чергу:
на об'єкти соціально-культурного та медичного призначення у місцях компактного проживання евакуйованих та переселених громадян з радіоактивно забруднених територій;
на газифікацію населених пунктів компактного проживання евакуйованих громадян і населених пунктів, віднесених до зони гарантованого (добровільного) відселення та посиленого радіоекологічного контролю.
8. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) спільно з управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації проаналізувати проблемні питання у зовнішньоекономічній діяльності та внести пропозиції стосовно вдосконалення міжнародних зносин, у тому числі щодо підтримки експортерів Київської області на зовнішніх ринках, а також державного сприяння вітчизняним товаровиробникам у реалізації проектів за межами України.
9. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення) протягом поточного року забезпечити підготовку лікувальних закладів для проведення повторної акредитації;
разом з райдержадміністраціями активізувати роботу щодо створення у районах області лікувальних амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.
10. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):
10.1. Установити контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв, доведених бюджетним установам, провести інвентаризацію заборгованості за їх використання та до 01.10.2003 забезпечити її погашення.
10.2. З метою забезпечення належного функціонування вулично-дорожньої мережі міст і селищ області вирішити питання щодо виділення з місцевих бюджетів цільових коштів на ремонт дорожнього покриття.
10.3. Вжити заходів щодо підготовки до впровадження положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха