Розпорядження
Голова адміністрації
15.02.2006
Номер: 116
Р.номер Управління Юстиції

„Про передачу частини функцій управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації”

У зв’язку із прийняттям Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації" (із наступними змінами), „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із наступними змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2005№ 1267 „Про деякі питання Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”, від 24.12.2005 № 1283 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” та з метою упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації:

1. Передати частину функцій управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та виконання зобов'язань покласти на:

1.1. Головне управління праці та соціального захисту населення Київської облдержадміністрації з виконання основних програм щодо:

доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку із відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
компенсації за втрачене майно та оплати витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи;
компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи;
обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. Управління охорони здоров’я Київської облдержадміністрації щодо виконання програми забезпечення ліками за безкоштовними рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Передати 4 (чотири) штатних одиниці та видатки на їх утримання від управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

3. Заступникові голови облдержадміністрації Ковбасюку Ю.В. забезпе­чити приміщенням працівників управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, які переходять до головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

4. Начальникові управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства здійснити весь комплекс заходів, пов’язаних із передачею частини функцій управління, у тому числі оформити акти передачі справ від управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації відповідно до головного управління праці та соціального захисту населення та управління охорони здоров’я облдерж­адміністрації.

5. Начальникам головного управління праці та соціального захисту населення та управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи облдержадміністрації до 28.02.2006:

5.1. Подати на затвердження голові облдержадміністрації розроблені у відповідності до цього розпорядження:
5.1.1. пропозиції щодо структури, штатного розпису, граничної чисель­ності, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання відповідних управлінь, узгоджені із заступником голови облдержадміністраціїКондруком В.П.;
5.1.2. пропозиції щодо внесення змін та доповнень у положення про відповідні управління, які випливають із цього розпорядження.

5.2. Прийняти за актами справи від управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

6. Управлінню охорони здоров’я Київської облдержадміністрації виконати підпункти 5.1.2, та 5.2, цього розпорядження.

7. Головам райдержадміністрацій до 28.02.2006:

7.1. передати частину функцій, зазначених у пункті 1 цього розпоряд­ження, від відділів у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи до управлінь праці та соціального захисту населення райдерж­адміністрацій;
7.2. забезпечити передачу штатних працівників, що безпосередньо займалися питанням соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій.

8. Заступникові голови облдержадміністрації Кондруку В.П.:

8.1. Забезпечити контроль за здійсненням заходів, пов'язаних із виконан­ням цього розпорядження.
8.2. До 31.03.2006 затвердити акти прийому-передачі справ та матеріалів від управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до головного управління праці та соціального захисту населення та управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк