Розпорядження
Голова адміністрації
12.03.2004
Номер: 110
Р.номер Управління Юстиції

„Про організацію та проведення в області призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2004 року”

На виконання Указу Президента України від 24.02.2004 № 216/2004 “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2004 року”, відповідно до Законів України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами) та з метою забезпечення проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу:
1. Утворити обласну призовну комісію у складі згідно з додатком.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), військовим комісаріатам області організувати та провести у квітні-травні 2004 року призов і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):
3.1. до 01 квітня 2004 року створити районні і міські призовні комісії та організувати їх роботу;
3.2. затвердити графіки проведення призову громадян на строкову військову службу;
3.3. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи у складі призовних комісій, забезпечити їх необхідним медичним майном, медикаментами і господарчим інвентарем;
3.4. організувати обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах районів, міст (міст обласного значення);
3.5. у взаємодії із відповідними органами внутрішніх справ організувати охорону громадського порядку та роботу груп з розшуку і доставки на призовні дільниці громадян, які ухиляються від призову на строкову військову службу;
3.6. про результати проведеної роботи поінформувати облдержадміністрацію до 21 червня 2004 року.
4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи на обласному збірному пункті у складі медичної комісії згідно із заявкою обласного військового комісара, забезпечити її необхідним медичним майном, медикаментами та інструментарієм;
організувати позачергове обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах області за направленням обласного військового комісара.
5. Обласній призовній комісії про підсумки роботи поінформувати облдержадміністрацію до 30 червня 2004 року.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Петренка А.А.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Додаток до розпорядження голови адміністрації