Розпорядження
Голова адміністрації
26.10.2017
Номер: 547
Р.номер Управління Юстиції

Про обласний план заходів з імплементації розділу V „Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки

Додаток