Розпорядження
Голова адміністрації
03.12.2002
Номер: 733
Р.номер Управління Юстиції

„Про Київську обласну програму забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки”

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089 “Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки” та відповідно до Законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (зі змінами), “Про місцеві державні адміністрації в Україні” (зі змінами):

1.Схвалити Київську обласну програму забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки (далі - Програма), що додається, та подати її на затвердження Київській обласній раді.

2.Після затвердження в установленому порядку Програми:

2.1.Структурним підрозділам облдержадміністрації, регіональному відділенню Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Київській області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання Програми та щороку до 01 грудня подавати інформацію управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації для узагальнення та подальшого інформування Кабінету Міністрів України.

2.2.Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації під час формування показників проекту обласного бюджету на 2003 рік та наступні роки передбачати асигнування на виконання заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.

2.3. Координацію робіт пов’язаних з виконанням Київської обласної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, доручити регіональному відділенню Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Київській області.

3.Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. Сприяти діяльності регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Київській області з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

3.2. Вжити заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування, залучення для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації Рябоконя О.Г. та Урупу М.М. згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Київська обласна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки