Розпорядження
Голова адміністрації
17.10.2002
Номер: 623
Р.номер Управління Юстиції

“Про Київську обласну Програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002–2004 роки”

На виконання Указу Президента України від 08.08.2002 № 694/2002 “Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку”, доручення Кабінету Міністрів України від 13.08.2002 № 8956/1, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами) та з метою забезпечення формування і функціонування мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області, поліпшення умов для реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів: 1. Затвердити Київську обласну Програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002-2004 роки (далі-обласна Програма), що додається. 2. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям забезпечити виконання заходів, передбачених обласною Програмою. 3. Райдержадміністраціям: 3.1. Подавати інформацію про хід виконання обласної Програми головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, для узагальнення та подання Міністерству аграрної політики у встановлений термін. 3.2. За підсумками узагальнення матеріалів за звітні періоди, у разі необхідності, вносити пропозиції головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щодо додаткових заходів з розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області. 3.3. Передбачати у проектах місцевих бюджетів на 2003 рік та наступні роки кошти на реалізацію заходів обласної Програми та забезпечувати її фінансування. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Бідзюру І.П.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОГРАМА розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002-2004 роки