Березень 6, 2019

Публічний звіт голови Київської обласної державної адміністрації про підсумки роботи у 2018 році

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Київська область зберегла перші позиції за основними показниками соціально-економічного розвитку серед регіонів України. Практично у всіх галузях економіки та соціально-гуманітарної сфери області вдалося досягти позитивних зрушень, забезпечити зростання обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, збільшення потоків інвестиційних ресурсів в економіку області, пожвавлення діяльності представників малого та середнього бізнесу, що сприяло зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів і дало змогу спрямувати одержані кошти на виконання заходів обласних цільових програм, перш за все соціального спрямування.

За своїм економічним потенціалом область належить до п`ятірки найбільш економічно розвинутих регіонів України. Результати соціально-економічного розвитку області, досягнуті протягом 2018 року, характеризуються такими основними показниками:

– індекс промислового виробництва склав 102,0%, обсяг реалізованої промислової продукції підприємств становив 114,3 млрд грн (у 2017 році – 94,3 млрд гривень);

– обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств збільшився на 20,7% і склав 17962,0 млн грн (по Україні – 2 місце);

– підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 7273,3 млн грн, індекс будівельної продукції становив 101,9 відсотка;

– обсяг капітальних інвестицій склав майже 37,5 млрд грн. (по Україні – 3 місце) та, у порівнянних цінах, збільшився на 9,8 відсотка;

– загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2018 (наростаючим підсумком) становив 1591,6 млн.дол.США (по Україні – 3 місце), у порівнянні з початком 2018 року він збільшився на 2,9 млн дол.США;

– загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2018 рік у порівнянні з попереднім роком зріс на 6,2% і становив 1856,9 млн дол.США. Обсяг імпорту товарів збільшився на 7,1% та склав 3645,3 млн доларів США;

– оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації збільшився, у порівнянних цінах, на 9,7% і склав 65,6 млрд гривень;

– до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів надійшло 14645,3 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 6,4% більше, ніж у 2017 році;

– до загального та спеціального фондів державного бюджету від області надійшло 62804,6 млн грн, що на 19,3% більше порівняно з 2017 роком;

– на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 21,9 тис. незайнятих та безробітних осіб, що на 9,3% більше у порівнянні з 2017 роком, рівень працевлаштування безробітних склав 37,8% (у 2017 році – 34,9 відсотка);

– кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності станом на 01.01.2019 становила 31887 місць (на початок 2018 року – 21433 місця);

– середній розмір трудових пенсій порівняно з 2017 роком збільшився на 181,0 грн або на 7,2% та склав 2682,1 гривень;

– середньомісячна номінальна заробітна плата склала 9097,0 грн. (по Україні – 3 місце), що на 26,6% перевищує її розмір за 2017 рік та у 4,7 рази більше рівня прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

У Київській області продовжується робота щодо здійснення процесу децентралізації, розпочатого в 2015 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1206-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області» р (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 266-р) затверджено розроблений Київською обласною державною адміністрацією проект перспективного плану формування територій громад Київської області для 29 громад.

У 2018 році в області утворено 7 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ):

Шляхом приєднання до міст обласного значення (3 ОТГ):

 • Ржищівська міська ОТГ(прийняття остаточних рішень 17.08.2018);
 • Бучанська міська ОТГ (прийняття остаточних рішень 25.09.2018);
 • Березанська міська ОТГ (прийняття остаточних рішень 09.10.2018).

23 грудня 2018 року відбулися перші місцеві вибори в 4 ОТГ:

 • Баришівській селищній ОТГ Баришівського району;
 • Бородянській селищній ОТГ Бородянського району;
 • Миронівській міській ОТГ Миронівського району;
 • Ковалівській сільській ОТГ Васильківського району.

Станом на 01 січня 2019 року в Київській області повноцінно функціонують 16 ОТГ, які користуються перевагами переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. Середній показник зростання місцевих бюджетів (порівняно з 2017 роком) склав 129,6 відсотка.

Частка населення ОТГ до загальної чисельності населення області складає 13,8 відсотка. Частка площі ОТГ до загальної площі області становить 14,1 відсотка. Кількість районів, де створено ОТГ – 9, кількість районів, де не створено ОТГ – 16.

Із загальної кількості поданих у 2018 році проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад кількість відхилених становить 58. Основною причиною не затвердження відповідних рішень є невідповідність Конституції і законам України.

Протягом звітного періоду за участю народних депутатів України, представників Київської облдержадміністрації, Центру розвитку місцевого самоврядування, Офісу впровадження реформи децентралізації Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація сільських і селищних рад”, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань проводились наради, семінари, конференції, круглі столи з питань реалізації реформи децентралізації влади та формування спроможних територіальних громад.

Використання промислово-технологічного потенціалу

Київська область за своїм промисловим потенціалом відноситься до десяти найбільш індустріально розвинених регіонів України (займає 7 місце за обсягами реалізованої продукції).

Регіональними підприємствами протягом 2018 року реалізовано продукції на суму 114,3 млрд грн, що становить 4,6% від загальнодержавних обсягів. У структурі обсягу реалізованої продукції за видами промислової діяльності сумарна частка підприємств з виробництва харчових продуктів і напоїв становить 31,2%; постачання електроенергії, газу і пари – 21,7%; виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 16,8%; виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і поліграфічної продукції – 9,9%; машинобудування – 6,6%; металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 5,8%; хімічних речовин і хімічної продукції – 1,7%; виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 1,7%; добувної промисловості – 0,7%; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри – 0,7 відсотка.

Індекс промислової продукції за основними видами діяльності у 2018 році становив 102,0 відсотка. Нарощування обсягів виробництва відбулося у наступних галузях: “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря” (на 24,2%), “Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування” (на 6,4%), “Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів” (на 5,7%), “Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність” (на 5,0 відсотка).

Водночас окремі галузі промисловості продемонстрували спад виробництва продукції. Зокрема, обсяги виробництва промислової продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшились на 12,0% через низький рівень завантаження виробничих потужностей на підприємствах легкої промисловості та скорочення обсягів виробництва продукції ТОВ “Березанська суконна фабрика” (м.Березань).

Тимчасове припинення діяльності ТОВ “РГК” (Рокитнянський район) та скорочення виробництва ТОВ “Сіпан” (Фастівський район) спричинило спад обсягів виробництва у галузі “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів” на 12,2 відсотка. Нестабільна робота ПрАТ “Росава”, припинення діяльності ТОВ “Інтер ГТВ” та зниження обсягів виробництва філії “Аерок-Березань” ТОВ “Аерок” зумовили зниження обсягів виробництва продукції у галузі “Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції” на 7,7 відсотка.

За рахунок зниження попиту на продукцію регіональних підприємств металургії та хімічної промисловості індекс продукції металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, становив лише 88,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 97,2 відсотка.

З метою нарощування промислового потенціалу області у звітному періоді продовжувалася робота щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію, технічне переснащення та розширення виробничих потужностей. Основна увага приділялася поліпшенню ситуації у галузях з негативною динамікою виробництва продукції. Зокрема:

– введено в експлуатацію завод з виробництва опор для електромережі ТОВ “Металогальва Україна” (Баришівський район);

– продовжувалося будівництво заводу з фракціонування плазми крові з проектною потужністю 300 тонн плазми ТОВ “Біофарма” (м.Біла Церква) та нового корпусу з виробництва м’яких лікарських форм ТОВ “Фармекс груп” (м.Бориспіль);

– створено нове підприємство ТОВ “ЛЕГПРОМ-УКРАЇНА” у м.Васильків, яке спеціалізується на виробництві верхнього та нижнього одягу;

– відновлено роботу підприємств добувної промисловості ТОВ “Рокитнянський спецкар’єр” та ТОВ “РКЗД” (Рокитнянський район), що входять до  промислово-виробничої групи компаній COMSPEC;

– продовжувалося будівництво ТОВ “Фастівський завод органічних рідин” (Фастівський район), та у ПрАТ “Вишнівський ливарно-ковальський завод” (Києво-Святошинський район);

– здійснено модернізацію та розширення виробничих потужностей  ТОВ “Віста” (м. Обухів), ТОВ “Планета Пластик” (м. Ірпінь), ПрАТ “Київський картонно – паперовий комбінат” (м. Обухів) та ДП “Жулянський машинобудівний завод “Візар” (Києво-Святошинський район);

– проведено технічне переоснащення котлоагрегату станції № 4 на Трипільській ТЕС ПАТ “Центроенерго” (Обухівський район).

Нові види конкурентоспроможної продукції освоєні ПрАТ “Кагма” (Кагарлицький район), ПрАТ “Обухівський молочний завод” (м.Обухів), ВАТ “Вімм Біль Данн Україна”, ВАТ “Ливарно-ковальський завод”, ДП “ЖМЗ “Візар” (Києво-Святошинський район) та ТОВ “Омакс Інтернешнл” (м.Обухів).

Для вирішення системних проблем діяльності підприємств легкої промисловості у 2018 році у містах Богуслав та Сквира відбулися зустрічі Прем’єр-міністра України з керівниками провідних підприємств галузі у форматі “Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом”. За підсумками проведених зустрічей підготовлено програмні документи з вирішення першочергових питань розвитку легкої промисловості.

З метою популяризації діяльності провідних підприємств промислового комплексу регіону та виробленої ними продукції видано каталог “Флагмани промисловості Київщини”.

Агропромисловий розвиток

Значна увага в області приділяється розвитку аграрного сектору. Вжито заходів щодо залучення додаткового кредитування аграрного сектору через новий інструмент – аграрні розписки, які допомагають аграріям отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів під заставу майбутньої сільгосппродукції. З метою надання допомоги сільгосппідприємствам у використанні цього інструменту організовано 14 кущових семінарів з агровиробниками у районах області. Київщина стала лідером з видачі аграрних розписок серед регіонів України, на які поширено роботу проекту, що здійснюється Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку). Місцеві господарства видали 33 аграрні розписки на загальну суму 300,0 млн гривень. Переважно, це фінансові аграрні розписки. У заставу передано майбутній урожай пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та сої.

Київська область посіла 3-е місце по фінансуванню з державного бюджету для підтримки агропромислового комплексу.

Через Міністерство аграрної політики та продовольства України було спрямовано державні кошти на підтримку Київської області, за такими напрямками, як підтримка фермерства – 4,9 млн грн, галузі тваринництва – 116,4 млн грн, часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва – 32,0 млн грн компенсації.

Крім цього, від підприємств агропромислового комплексу прийнято 71 заявку щодо часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у 2015-2018 роках, за програмою КПКВ 2801030 «Здійснення фінансової підтримки агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів». Право на часткову компенсацію відсоткової ставки надано 34 підприємствам за 57 кредитними угодами. Підприємствам-позичальникам сплачено 20,0 млн грн компенсації (100% до затвердженого кошторису).

За бюджетною програмою КПКВ 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» перераховано 41,7 млн грн 24 підприємствам агропромислового комплексу.

За бюджетною програмою КПКВ 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» (напрям «Спеціальна бюджетна дотація на вирощування молодняку великої рогатої худоби») 1522 особи отримали бюджетну дотацію загальною сумою 2,7 млн гривень.

Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 2018 році склало 17962,0 млн гривень. Індекс сільськогосподарської продукції у порівнянні з 2017 роком становив 120,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 128,0%, а у господарствах населення – 107,4 відсотка.

У результаті проведеної роботи за обсягом сільськогосподарського виробництва Київщина посіла друге місце серед інших регіонів країни, за індексом сільськогосподарської продукції – третє місце, частка області у загальному виробництві валової продукції сільського господарства в Україні за 2018 рік склала 6,7 відсотка. Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу становив 10297,0 грн (у 2017 році – 8381,0 грн), цей показник дозволив області посісти дев’яте місце поміж інших областей України.

Важливим внеском у розвиток сільського господарства області є реалізовані інвестиційні проекти. У 2018 році відкрито новий елеватор ТОВ “Ківшовата Агро” у с. Ківшовата Таращанського району. Обсяг потужностей для одночасного  зберігання зерна становить 14 тис. тонн, встановлено 7 металевих конусних силоси, наявна зерносушарка  потужністю 350 т/добу. Вартість проекту 60 млн грн, у тому числі 54,9 млн грн – власні кошти підприємства, 5,1 млн грн – кредитні кошти, створено 24 робочих місця.

Введено в експлуатацію другу чергу овочесховища ТОВ “Український сад”  у Макарівському районі (вартість проекту – 41 млн гривень).

Завершено будівництво свинокомплексу СП ТОВ “Нива Переяславщини” у с. Яблуневе Баришівського району потужністю 30,0 тис. голів (загальна  вартість проекту – 273,0 млн грн, створено 25 робочих місць). Введено у дію другу чергу свинокомплексу ТОВ “Селекційний центр свинарства” у с. Терезине Білоцерківського району на 1200 основних свиноматок (загальна вартість проекту – 2,0 млн дол. США, створено 28 робочих місць).

Проведено реконструкцію молочно-товарної ферми для створення ферми-репродуктора м’ясного напрямку на 1100 корів з відгодівлею молодняка  ПП “Євросем” у с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району (загальна вартість проекту – 203,4 млн грн, створено 25 робочих місць).

У с. Великі Гуляки Фастівського району відкрито сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Родинний добробут”, який спеціалізується на вирощуванні та розведенні кіз з подальшим виготовленням сиру та бринзи. Крім цього, в кооперативі займатимуться вирощуванням органічної овочевої продукції в теплицях закритого типу, що будуються.

Підприємствами агропромислового комплексу області залучено 1056,3 млн. грн. кредитних коштів, у тому числі: одержано 947,5 млн. грн. короткострокових, 89,4 млн. грн. – середньострокових та 19,4 млн. грн. – довгострокових кредитів. Відсоткові ставки за кредитами у національній валюті становлять від 7% до 25% річних.

Одним із найбільш актуальних питань, яким опікувалась область протягом 2018 року – це питання енергоефективності та енергозбереження.

З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, скорочення видатків бюджетних коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів, збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію в області реалізується Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки.

У рамках виконання завдань вищевказаної Програми реалізовано заходи з термомодернізації (заміни та установки енергозберігаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів) 6 об’єктів бюджетної сфери, реконструкції та капітального ремонту 1 об`єкта системи вуличного освітлення, заміни ламп на енергоефективні, розробки проектно-кошторисної документації на термомодернізацію 8 закладів та установ, а також проведення енергетичних аудитів 2 об’єктів енергоспоживання (заклади Київської обласної ради) та 177 інших заходів, що виконувались в рамках місцевих галузевих програм.

З метою стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до здійснення енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, Програмою енергозбереження на 2018 рік було передбачено видатки на відшкодування з обласного бюджету частини тіла кредиту залученого фізичними особами у сумі 5,0 млн гривень. Станом на 01.01.2019 компенсацію по “теплих кредитах” отримали 1275 домогосподарств Київської області на загальну суму майже 5,0 млн гривень (на початок 2018 року – 557 домогосподарств на загальну суму майже 2,0 млн гривень).

У Київський області успішно працює автоматизована система “Київщина енергоефективна”, яка дозволяє вести чіткий, оперативний та достовірний облік використання енергоресурсів. До системи підключені 2764 бюджетні будівлі. За рахунок функціонування вказаної системи відбулося зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери області на 10,1 відсотка.

Однією із складових енергозбереження є впровадження у будівництві нового житла та об’єктів соціально-культурного призначення стандарту “пасивний дім”. У 2018 році на Київщині побудований перший “Пасивний будинок” соціального значення – фельдшерсько-акушерний пункт у с. Боденьки Вишгородського району, споживання паливно-енергетичних ресурсів в якому менше, ніж 15 кВт год/(кв.м рік).

Наприкінці липня 2018 року завершено реалізацію грантового проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Славутич до 2020 року – здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери”, який розпочато у травні 2015 року. У результаті реалізації проекту досягнуто головну його мету – підвищено ефективність використання теплової енергії, отримано значну економію енергоресурсів, знижено викиди СО2.

Для забезпечення енергозбереження в будівлях бюджетної сфери Київська облдержадміністрація почала впроваджувати ЕСКО механізми, якими передбачено фінансування заходів з енергоефективності за рахунок приватних компаній. Зокрема, у 2018 році громади області стали лідерами за кількістю укладених енергосервісних контрактів в Україні. Всього реалізовано 16 проектів з енергозбереження через укладання енергосервісних контрактів на суму 20 млн гривень.

Крім того, в області підготовлено перелік потенційно цікавих для ЕСКО-сервісних компаній інвестиційних проектів з потенціалом енергозбереження понад 56 відсотків. “Портфель” налічує 41 проект з необхідним обсягом інвестицій майже 162,0 млн гривень. За підрахунками, економія енергоресурсів (протягом опалювального періоду) від їх реалізації може скласти 65% або 22,4 млн грн/рік, в еквіваленті природного газу – майже 2,0 млн.м.куб./рік, скорочення викидів СО2 – 411 тонн/рік.

Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

Розвиток транспорту

Підприємствами транспорту за 2018 рік перевезено 11381,9  тис.т вантажів, що становить 113,3% від обсягу перевезень вантажів за 2017 рік. Вантажооборот склав 8836,2,0 млн.ткм (94,2% від обсягу 2017 року).

За 2018 рік послугами пасажирського транспорту скористалися 125,7 млн пасажирів (на 5,1% менше у порівнянні з 2017 роком), у тому числі автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 83,9 млн пасажирів, залізничним транспортом – 35,1 млн пасажирів, тролейбусним – 6,1 млн пасажирів, авіаційним (вітчизняними авіакомпаніями) – 552,1 тис. пасажирів. Авіаційним транспортом з аеропортів області всіма авіакомпаніями відправлено 6,3 млн пасажирів. Пасажирооборот становив 7805,8 млн пас.км або 109,1% до обсягів 2017 року.

Протягом 2018 року в області продовжувалася робота, спрямована на удосконалення системи управління автотранспортною інфраструктурою та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування.

Згідно маршрутної мережі приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Київської області, у тому числі тих, які проходять від міста Києва до населених пунктів регіону, в області функціонує 512 маршрутів, з них 272 приміських та 240 міжміських маршрутів.

З метою забезпечення оптимізації існуючої маршрутної мережі, розміщення зупинок, пересадочних вузлів громадського транспорту для підвищення комфорту та ефективності послуг і безпеки перевезень діяла обласна цільова програма “Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017 – 2018 роки”.

У рамках реалізації заходів зазначеної Програми протягом 2018 року придбано обладнання для системи моніторингу і контролю мобільних об’єктів з метою дооснащення серверного та телекомунікаційного обладнання системи диспетчеризації, проведено роботи з налаштування усіх маршрутів системи диспетчеризації області, придбано 15 примірників програмної продукції Wialon Local на 25 об’єктів моніторингу для можливості пришвидшення впровадження програми та більш ефективної взаємодії з перевізниками по встановленням GPS трекерів. Профінансовано технічну підтримку вже існуючої системи диспетчеризації та GPS контролю.

Завдяки функціонуванню вказаної системи диспетчеризації налагоджена  робота із перевізниками Київської області, надана можливість відслідковувати роботу більш як 130 транспортних засобів на 60 маршрутах, забезпечено надання повної, своєчасної та достовірної інформації щодо порушень на маршрутах зі сторони перевізників, що, у свою чергу, дозволяє вчасно та об’єктивно реагувати на виявлені порушення.

Триває відповідна робота з подальшого розвитку і вдосконалення системи управління безпечного пасажирського перевезення в області шляхом впровадження новітньої інтелектуальної системи GPS – моніторингу на автобусних маршрутах для здійснення контролю в режимі on-line за встановленням GPS-трекерів на автобусах перевізниками. Вже встановлено 222 GPS-трекери 31 перевізником.

Будівництво

Підприємствами області у 2018 році виконано будівельних робіт на суму 7273,3 млн грн, що на 1,9% більше показника за 2017 рік. Обсяг робіт з будівництва будівель збільшився на 3,3%, у тому числі житлових будівель – на 11,3%, спорудження нежитлових будівель залишилось на рівні 2017 року. Обсяг будівництва інженерних споруд зменшився на 0,2 відсотка.

Незважаючи на зменшення обсягів житлового будівництва у 2018 році у порівнянні з попереднім роком, область продовжує утримувати лідируючу позицію за вказаним показником. За останніми статистичними даними, за рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2018 року введено в експлуатацію 976,1 тис.кв.м, що на 16,1% менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року. Основними причинами скорочення обсягів житлового будівництва є зниження попиту на новозбудоване житло у розташованих навколо столиці районах та містах і збільшення обсягів незавершеного будівництва приватного житла у сільській місцевості. Переважну частину (57,8%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 42,2% – у будинках із двома й більше квартирами.

Протягом 2018 року вживалися заходи щодо виконання Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”, у рамках якої з державного бюджету профінансовано 39 кредитних угод (будівництво та добудова житла – 35, купівля – 4).

Для забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в області соціальної та транспортної інфраструктури розроблено Програму будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки. У рамках реалізації її заходів виконано:

– будівництво, реконструкція та ремонт 76 об’єктів дорожнього господарства (влаштовано понад 140 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів);

– будівництво, реконструкція та ремонт 14 закладів освіти. Зокрема, завершено реконструкцію будівлі школи в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району, проведено капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ “Сонечко” та ДНЗ “Ластівка” в м. Березань, капітальний ремонт будівлі “Калиновецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таращанської районної ради Київської області” у с. Калинове Таращанського району та інші;

– будівництво, реконструкція та ремонт 4 закладів охорони здоров’я. Так, у 2018 році проведено капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) адміністративного корпусу, дитячого та поліклінічного відділення у будівлі КЗ БРР “Бородянська центральна районна лікарня” в смт Бородянка, капітальний ремонт приміщень першого поверху хірургічного корпусу та заміна вікон (пологовий будинок та терапевтичний корпус) Броварської ЦРЛ, капітальний ремонт покрівлі філії КЗ КОР “Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Білоцерківська станція екстреної медичної допомоги” у м. Біла Церква;

– будівництво, реконструкція та ремонт 5 об’єктів культури та спорту. Завершено будівництво Пластового вишкільного центру у м. Буча, проведено капітальний ремонт даху, санації й утеплення фасаду дитячої школи мистецтв м. Обухів та будівлі Вовчківського будинку культури у с. Вовчків Поліського району та інше;

– будівництво, реконструкція та ремонт 9 об’єктів житлово-комунального господарства. Так, у 2018 році завершено реконструкцію теплової мережі у м. Богуслав, проведено капітальний ремонт водопровідних мереж в смт Ставище Ставищенського району, капітальний ремонт КНС № 1, КНС № 2 та КНС № 3 в с. Семиполки Броварського району, а також заходи з реконструкції та капітального ремонту вуличного освітлення в с. Березна Володарського району, с.Вовчків Поліського району, с Шапіївка та с. Токарівка Сквирського району;

– реалізація інвестиційних проектів “Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Микуличі Бородянського району Київської області (коригування) (в тому числі проектні роботи)” та “Капітальний ремонт головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з заміною вікон та вхідних дверей на металопластикові, часткове відновлення покрівлі та вимощення КЗ КОР “Київська обласна дитяча лікарня” за адресою: вул. Хрещатик, 83, м. Боярка, Київської області”.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018
№ 372-р затверджено перелік з 14 інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та співфінансування місцевих бюджетів на загальну суму 214034,0  тис.грн, з них кошти ДФРР – 197766,5 тис.грн (131844,3 тис.грн – загальний фонд, 65922,2 тис.грн – спеціальний фонд, у тому числі 20497,4 тис.грн – залишок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 року), місцевих бюджетів – 16267,5 тис. гривень. Реалізовано у повному обсязі 2 об’єкта, зокрема завершено будівництво ДНЗ у с. Фурси Білоцерківського району та Пластового вишкільного центру в м. Буча. Касові видатки за 2018 рік становлять 165578,8 тис.грн, з них кошти ДФРР – 149636,8 тис. грн, співфінансування місцевих бюджетів – 15942,0 тис. гривень. Відсоток використання коштів ДФРР склав 98,2% (кошти ДФРР були доведені без спеціального фонду).

На виконання Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки»:

– проведено заходи та роботи з реконструкції водозабірних та водопровідних мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава Миронівського району та будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин в м. Васильків Васильківського району;

– завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд в смт Борова Фастівського району та проведено роботи та заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Славутич Київської області, які плануються продовжити у 2019 році.

Дорожнє господарство

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 “Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві”, прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 03.07.2018 № 378 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Київській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у 2018 році”, до якого включено 41 об’єкт ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на суму 664,2 млн грн (протяжність доріг – 109,4 км, мостова споруда – 33,8 погонних метрів) та 78 об’єктів ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 678,9 млн грн (протяжність доріг – 285,6 км), з яких 1463,1 тис. грн передбачено виключно на виготовлення проектної документації 22 об’єктів та 677530,5 тис. грн – на виготовлення проектної документації та реалізацію 56 об’єктів.

Фактично у 2018 році проведено заходи із капітального, поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 641427,9 тис. грн та влаштовано близько 630 тис.кв.м (майже 90 км) дорожнього покриття, а також відремонтовано 48 км доріг загального користування державного значення на суму 338117,0 тис. гривень.

На фінансування дорожнього господарства області на 2018 рік, згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018               № 379 “Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році” передбачено обсяг фінансування за рахунок субвенції у сумі 548968,3 тис.грн, з них на капітальний ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності – 109793,0 тис. грн, експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення – 439175,3 тис. гривень. У межах зазначеного напрямку у звітному періоді виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 50 дорогах та вулицях населених пунктів області і при цьому укладено майже 145,1 тис.кв.м дорожнього покриття.

Протягом 2018 року тривала робота з вирішення низки проблемних питань, пов`язаних з будівництвом ВКАД. Наразі, розроблено та подано для проходження комплексної державної експертизи в ДП “Укрдержбудекспертиза” проектну документацію двох ділянок ВКАД. Це ділянка автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель до автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп та ділянка автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп до автомобільної дороги М-05 Київ–Одеса, що проходитиме по Васильківському, Києво-Святошинському, Макарівському та Бородянківському районах. Загальна вартість проектних робіт складає 169,4 млн гривень. Було проведено низку розширених нарад за участю керівників райдержадміністрацій, державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, головного управління Держгеокадастру у Київській області, Служби автомобільних доріг у Київській області, на яких обговорено та затверджено план виконання робіт щодо першочергових заходів з вирішення земельних питань та самовільного будівництва у 500 метровому коридорі ВКАД. Крім цього, було організовано і проведено комісійне виїзне обстеження для визначення місць забудови ділянок ВКАД.

Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2018 № 52 “Про утворення робочої групи з вивчення і вирішення проблемних питань щодо будівництва  великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва”. Направлено листи до Прем’єр-міністра України, Міністерства інфраструктури України щодо визначення замовником робіт з проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва структурного підрозділу Київської обласної державної адміністрації.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення в осінньо-зимовий період 2018/2019 року в області 15 жовтня 2018 року було повністю завершено підготовку житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарства, зокрема, здійснено наступні заходи:

– у житловому фонді: комплексно підготовлено із отриманням актів готовності 6910 житлових будинків, з них 3076 з централізованим опаленням, відремонтовано 296 покрівель, 1048 опалювальних систем, 629 систем гарячого водопостачання, 925 систем холодного водопостачання;

– у тепловому господарстві: підготовлено до роботи 1361 котельню, капітально відремонтовано 26 котелень (Програмою було заплановано ремонт 100 котлів на комунальних котельнях), замінено 38 котлів, підготовлено 784,8 км теплових мереж, замінено 13,6 км теплових мереж (показник Програми – 15 км), підготовлено 164 центральних теплових пункти, заготовлено 14,8 тис.т вугілля для роботи котелень;

– у водопровідно-каналізаційному господарстві: відремонтовано
250,4 км водопровідних та 158,3 км каналізаційних мереж (Програмою було передбачено ремонт 250 км водопровідних та 150 км каналізаційних мереж), підготовлено 315 водопровідних та 103 каналізаційних насосних станцій, 75 водопровідних очисних споруд, 69 каналізаційних очисних споруд, підготовлено 4 водозаборів з поверхневих джерел, відремонтовано 1387 артезіанських свердловин.

Водопровідно-каналізаційне господарство

Централізованим питним водопостачанням забезпечені 25 міст, 30 селищ, а також 557 сільських населених пунктів області. Системами водовідведення забезпечено всі міста і селища, та 131 сільський населений пункт. У 4-х містах області питне водопостачання забезпечується з поверхневих джерел (міста Біла  Церква, Богуслав, Миронівка – з р. Рось, м. Бровари – з р. Десна). Решта населених пунктів області для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовує воду з підземних водоносних горизонтів за допомогою 1387 артезіанських свердловин. Вода з підземних джерел характеризується в більшості випадків надмірним вмістом заліза, сірководню, радону та жорсткістю. З метою очищення питної води та стічних вод в області експлуатуються 75 водопровідних та 69 каналізаційних очисних споруд.

З метою забезпечення населення області якісною питною водою в області діє Програма “Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”. За рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2018 році проведено роботи з реконструкції водозабірних та водопровідних мереж зі встановленням станції знезалізнення у с. Росава Миронівського району та будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин у м. Васильків. Завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд у смт Борова Фастівського району, проведено роботи та заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Славутич, які плануються продовжити у 2019 році.

Крім цього, відповідно до місцевих галузевих Програм забезпечення населення якісною питаною водою в достатній кількості проводились роботи із заміни енергоємного насосного обладнання, будівництва, реконструкції, капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, ремонту артсвердловин, ремонту водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водозабірних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, інші заходи у водопровідно-каналізаційному господарстві області, зокрема, найважливішими з них були:

– проведення реконструкції аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Водопійна-Лермонтова, водопроводу по вул. Таращанська, ділянки мережі водопостачання по вул. Павліченко у м. Біла Церква;

– проведення капітального ремонту артезіанської сердловини №5 та водопроводу у смт Макарів;

– проведення капітального ремонту водопровідної мережі від станції ІІ підйому води до мікрорайону Підварки, Новокиївське та Золотонішське шосе у м. Переяслав-Хмельницький;

– будівництво резервної водозабірної свердловини для поліпшення господарсько-питного водопостачання населення у селах Велика Олександрівка та Чубинське Бориспільського району;

– проведення капітального ремонту зовнішньої каналізаційної мережі та полів фільтрації у с.Старе Бориспільського району.

Містобудівна діяльність

Станом на 01.01.2019 основним видом містобудівної документації місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено майже 92,0% загальної кількості населених пунктів області (на 01.01.2018 – 89,8 відсотка). На веб-сайтах місцевих органів влади розміщено інформацію щодо 259 проектів містобудівної документації.

У 2018 році проведено 19 засідань архітектурно-містобудівної ради, на яких розглянуто проекти генеральних планів 56 населених пунктів (за 2017 рік – 50), 80 проектів детальних планів окремих територій (за 2017 рік – 64).

Відповідно до Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки розроблено схеми планування територій Тетіївської міської ОТГ, Великодимерської селищної ОТГ, Пісківської селищної ОТГ, Медвинської сільської ОТГ і Дівичківської сільської ОТГ.

Для забезпечення складання та ведення містобудівного кадастру і містобудівного моніторингу на території Київської області за 2018 рік внесені у базу даних матеріали 114 проектів містобудівної документації, оброблено та зареєстровано інформацію щодо топографо-геодезичних вишукувань в М 1:2000 для розроблення 45 генеральних планів населених пунктів та у М 1:500 для проектування і  будівництва 558 об’єктів містобудування.

У рамках виконання Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки виконано:

 • переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного кадастру;
 • розроблення технічного проекту на створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області.

За станом на 01.01.2019 у цифровий формат переведено 945 генеральних планів населених пунктів Київської області.

З метою сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, їх охорону і раціональне використання інвентаризацію земель, проведення нормативної грошової оцінки земель виконуються заходи Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки.

У 2018 році у рамках виконання заходів зазначеної Програми проведено інвентаризацію земель запасу лісового фонду державної власності (за межами населених пунктів) на території 8 сільських рад Іванківського району орієнтовною площею 4541 га. Всього потребує проведення інвентаризації лісових земель державної власності, ненаданих у користування у Київській області, загальною площею майже 30 тис. га, з яких найбільше в Іванківському районі (майже 20 тис. га.).

Інвестиційна діяльність

Протягом 2018 року вживалися заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості Київської області, визначені Програмою залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2016-2018 роки. Одним з заходів цієї Програми було передбачено започаткування діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. У 2018 році проведено відповідну роботу, у результаті якої 12 червня 2018 року зареєстровано Агенцію регіонального розвитку Київської області. Її співзасновниками стали Київська обласна торгово-промислова палата, Білоцерківський національний аграрний університет, ГО “Товариство дослідників України”.

У м. Біла Церква проведено регіональний Форум «Київщина Інвестиційна: конкуренція за інвестиційні ресурси», організатором якого виступила Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Мінінфрастуктури України, Київської облдержадміністрації, Білоцерківської міської ради, UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office. У рамках форуму відбулась презентація проекту зі створення бізнес-хабу у м. Біла Церква та запровадження на його базі бізнес-інкубаційних програм та програми бізнес-акселерації.

За сприяння Програми “U-LEAD з Європою” та Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest проведено семінар на тему “Практичні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій та супроводу інвесторів”, під час якого представники райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад були ознайомленні з ключовими вимогами та практичними аспектами щодо стандартів залучення та супроводу інвестора на регіональному й місцевому рівнях, а також світовою практикою та українським досвідом стимулювання залучення інвестицій.

За підтримки Програми “U-LEAD з Європою” та Української асоціації районних та обласних рад для представників органів місцевого самоврядування проведено триденний тренінг на тему “Забезпечення регіонального та місцевого розвитку”, у рамках якого його учасники навчилися складати проекти регіонального розвитку та формувати заявки на їх фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги.

З метою введення у дію нових та модернізації діючих виробничих потужностей підприємств, збільшення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції протягом 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже 37,5 млрд грн капітальних інвестицій, що, у порівнянних цінах, на 9,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік. За вказаним показником область продовжує займати 3 місце серед регіонів України.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 56,8% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,1 відсотка.

У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування найбільшу частку становили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2018 році освоєно 23905,6 млн грн (63,8% від загального обсягу капітальних інвестицій). Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво склали 4735,1 млн грн або 12,6%, бюджетні кошти – 1788,5 млн грн або 4,8%, банківські кредити – 1468,6 млн грн або 3,9%, кошти іноземних інвесторів – 1,1 млн грн, інші кошти – 5577,8 млн грн або 14,9 відсотка.

За видами економічної діяльності найбільшу частку інвестицій було спрямовано у розвиток промисловості (28,3% від загального обсягу капітальних інвестицій), будівництво (23,5%), оптову та роздрібну торгівлю автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (18,6%), а також у сільське, лісове та рибне господарство (17,2 відсотка).

Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області з початку інвестування, станом на 31 грудня 2018 року склали майже 1591,6 млн дол. США, що, у порівнянні з початком 2018 року, більше на 2,9 млн дол.США або на 0,2 відсотка. За вказаним показником область посіла 3 місце по Україні.

Основні обсяги іноземних інвестицій надійшли з 62 країн світу. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 1447,2 млн дол.США (90,9% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн – 144,4 млн дол.США (9,1 відсотка).

Основними країнами-інвесторами є Нідерланди – 587,0 млн дол.США (36,9% загального обсягу прямих інвестицій в область), Кіпр – 332,4 млн дол.США (20,9%), Німеччина – 145,9 млн дол.США (9,2%), Польща – 130,0 млн дол.США (8,2%) та Велика Британія – 95,2 млн дол.США (6,0 відсотка).

На підприємствах промисловості зосереджено 842,0 млн дол.США (53,2% загального обсягу прямих інвестицій в область), з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 189,3 млн дол.США (12,0%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 176,4 млн дол.США (11,1%), у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 121,6 млн дол.США (7,7%), у сільському, лісовому та рибному господарстві – 72,3 млн дол.США (4,6%), на підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 66,0 млн дол.США (4,2%), в організаціях, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність – 39,4 млн дол.США (2,5%), у будівництві – 27,4 млн дол.США (1,7 відсотка).

У Київській області за 2018 рік впроваджено 13 інвестиційних проектів, на реалізацію яких залучено інвестиції у сумі 15 млн євро, 25,5 млн дол. США, 659,4 млн грн, створено 502 робочих місця. За рахунок реалізованих інвестиційних проектів введено в експлуатацію:

 • завод з виробництва заморожених хлібобулочних виробів ТОВ «Chanta Mount» (с. Нові Петрівці Вишгородського району), залучено інвестицій на суму 15 млн євро, створено 60 робочих місць;
 • другу чергу заводу з виробництва професійного штучного спортивного газону ТОВ «Федерація футболу України Продакшн» (Бориспільський район), залучено інвестицій на суму 10 млн дол. США, створено 50 робочих місць;
 • завод з виробництва опор для електромережі ТОВ «Металогальва Україна» (Баришівський район), залучено інвестицій на суму 8,5 млн дол.США, створено 130 робочих місць;
 • першу чергу заводу з виробництва м’якої упаковки ТОВ «Завод м’якої упаковки» (Васильківський район), залучено інвестицій на суму 5,0 млн дол.США, створено 35 робочих місць;

– свинокомплекс СП ТОВ «Нива Переяславщини» (с. Яблуневе Баришівського району) потужністю 30,0 тис. голів, залучено інвестицій на суму – 273,0 млн грн, створено 25 робочих місць;

– першу чергу молочно-товарної ферми (після реконструкції) для створення ферми-репродуктора м’ясного напрямку на 1100 корів з відгодівлею молодняка ПП «Євросем» (с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району), залучено інвестицій на суму 203,4 млн грн, створено 25 робочих місць;

– другу чергу свинокомплексу ТОВ «Селекційний центр свинарства» у смт Терезине Білоцерківського району на 1200 основних свиноматок, залучено інвестицій на суму 2,0 млн дол. США, створено 28 робочих місць;

 • першу і другу черги зерносушильного комплексу ТОВ «Ківшовата Агро» (с. Ківшовата, Таращанського району), залучено інвестицій на суму 60 млн грн, створено 24 робочих місця;
 • другу чергу овочесховища ТОВ «Український сад» (Макарівський район, залучено інвестицій на суму 41,0 млн грн;
 • завод з виробництва подрібненого соєвого та рапсового шроту ТОВ «Комбікормовий Рокитнянский завод» (Рокитнянський район), залучено інвестицій на суму 30 млн грн, створено 30 робочих місць;
 • цех з виробництва махрових виробів ПП «Ярослав» (м. Богуслав), залучено інвестицій на суму 19 млн грн, створено 50 робочих місць;
 • репродуктивний свинокомплекс на 460 голів ТОВ »Агротехцентр сервіс» (Богуславський район), залучено інвестицій на суму 17 млн грн, створено 25 робочих місць;
 • комплекс (центр) офісно-складських приміщень ТОВ «Агротехсоюз» (Васильківський район), залучено інвестицій на суму 16,0 млн грн, створено 20 робочих місць.

З метою забезпечення економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності області, активізації інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури у 2018 році до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено створені у  с. Шкарівка Білоцерківського району індустріальні парки «Біла Церква» та «Біла Церква-2». На кінець 2018 року до Реєстру індустріальних парків всього включено 6 індустріальних парків в області: «Перший український індустріальний парк» (смт Велика Димерка Броварського району), Індустріальний парк «Мироцьке» (с. Мироцьке Києво-Святошинського району), Індустріальний парк «Фастіндастрі» (м. Фастів), Індустріальний парк «Київщина» (с. Нові Петрівці Вишгородського району).

Рішенням Фастівської міської ради від 11.05.2018 № 1-XLI-VII обрано керуючою компанією індустріального парку «ФАСТІНДАСТРІ» ТОВ «Компанія «Старт-Індастрі». На території індустріального парку «Фастіндастрі» 01 грудня 2018 року відбулось урочисте закладання першого каменю, презентація промислово-логістичного кластеру та презентація пункту митного оформлення.

З метою реалізації проекту будівництва заводу за екологічно інноваційними технологіями з виробництва добавок в бетон у м. Обухів підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію між Київською обласною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Обухівської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю “БАСФ Т.О.В.”.

Комплекс питань щодо залучення іноземного інвестора до створення авіаційної інфраструктури на базі Білоцерківського аеропорту для обслуговування літаків Boeing та Airbus “Мультифункціональний авіаційний комплекс, м. Біла Церква” обговорено під час зустрічі з керівником ТОВ “Торговий Дім Укравіаснаб”.

Зовнішня торгівля та міжрегіональне співробітництво

З метою подальшого розширення та поглиблення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу і створення позитивного міжнародного іміджу Київської області проведено 30 зустрічей керівництва Київської облдержадміністрації з послами іноземних дипломатичних представництв в Україні, представниками міжнародних фінансових організацій та ділових кіл іноземних країн.

З метою розширення співпраці, розвитку торговельних відносин проведено зустріч з заступником керівника Канцелярії закордонних справ Народного уряду провінції Гуандун Китайської Народної Республіки.

З метою збільшення потоку інвестицій в економіку регіону, розвитку експортноорієнтованого виробництва організовано зустріч з Президентом KOSTAL Group (Федеративна Республіка Німеччина), на якій обговорено питання відкриття нового високотехнологічного заводу на 1000 робочих місць в Київській області.

Проведено активну роботу зі створення нових міжнародних пунктів пропуску, що повинно стати ключовим чинником успішного розвитку транскордонного співробітництва. Так, з метою опрацювання питання зміни класифікації існуючого міждержавного пункту пропуску через державний кордон “Вільча” на міжнародний розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 13.04.2018 №240 створено відповідну робочу групу, яка провела ряд засідань і підготувала пропозиції щодо локації і розвитку відповідної інфраструктури цього пункту пропуску.

Керівництво облдержадміністрації взяло участь у 26-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулось 11 жовтня 2018 року в місті Гомель Республіки Білорусь, під час якого розглянуто питання про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про пункти пропуску від 17 грудня 1992 року в частині зміни статусу пункту пропуску “Олександрівка-Вільча” з міждержавного на міжнародний.

Крім цього, делегація з Київської області взяла участь у Першому форумі регіонів Республіки Білорусь та України у місті Гомель (Республіка Білорусь), під час якого підписано два Меморандуми про співробітництво між Київською обласною державною адміністрацією та Гомельським обласним виконавчим комітетом і Мінським обласним виконавчим комітетом, а також презентовано економічний потенціал Київщини.

Збільшення пропозицій експорту сільськогосподарської продукції з нового врожаю сприяло зростанню обсягу експорту товарів у 2018 році на 6,2% (у порівнянні з 2017 роком), всього він склав 1856,9 млн дол. США. Через підвищення купівельної спроможності населення обсяг імпорту у 2018 році проти 2017 року збільшився на 7,1% та склав 3645,3 млн доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,51 (на рівні 2017 року). Суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоторговельні операції з партнерами із 171 країни світу.

Продовжує зростати обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу. У 2018 році у порівнянні з 2017 роком він збільшився на 19,3% і становив 766,3 млн дол. США або 41,3% від загального обсягу експорту області (у 2017 році – 642,5 млн дол. США або 36,7 відсотка).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів – 8,4% від загального обсягу експорту, Німеччини – 8,2%, Польщі – 3,7%, Словаччини – 3,9%; серед інших країн – до Російської Федерації – 6,1%, Індії – 4,4%, Саудівської Аравії – 4,1%, Білорусі – 3,5% та Єгипту – 3,2 відсотка.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу у 2018 році збільшився у порівнянні з 2017 роком на 7,0% і становив 1935,4 млн дол.США або 53,1% від загального обсягу імпорту (у 2017 році – 1748,4 млн доларів США або 53,1 відсотка).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 15,4% від загального обсягу імпорту, Польщі – 9,8%, Нідерландів – 3,4%, Литви – 3,2%, Франції – 3,2%; серед інших країн – з Китаю – 10,8%, Російської Федерації – 7,9%, США – 5,9% та Білорусі – 4,3 відсотка.

У товарній структурі експорту домінуючою залишається частка продовольчих товарів (64,4%), тоді як основу імпорту області складають непродовольчі товари (82,6 відсотка).

Основу товарної структури експорту області складали продукти тваринного походження (28,5% від загального обсягу експорту), продукти рослинного походження (19,5%), готові харчові продукти (10,3%), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,1%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (6,0%), маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (5,9%), вироби з полiмерних матеріалів та пластмаси (5,0%), вироби з недорогоцінних металів (4,3%), продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi (4,1%), деревина i вироби з деревини (3,0 відсотка).

У структурі імпорту області частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання становила 20,6% від загального обсягу імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 16,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 12,6%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 8,2%, недорогоцінні метали та вироби з них – 7,9%, готові харчові продукти – 6,6%, мінеральні продукти – 6,1%, продукти тваринного походження – 5,5%, продукти рослинного походження – 5,2 відсотка.

Підприємництво

Протягом 2018 року Київською облдержадміністрацією реалізовано завдання та заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємництва області, а також забезпечено поліпшення умов ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.

У 2018 році затверджено Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва у Київській області на період до 2020 року та Плану заходів щодо її реалізації, що розроблялася у рамках Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ).

Розроблено проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2020 роки, який схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.10.2018 № 602 та передано Київській обласній раді для затвердження в установленому порядку.

Забезпечено ефективну роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації. З нагоди відзначення Дня підприємця проведено розширене засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації.

Спільно з Мінекономрозвитку України, Державною регуляторною службою України, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області проведено понад 60 тематичних семінарів для райдержадміністрацій та представників місцевого самоврядування, а також представників бізнесу Київської області з питань пошуку бізнес-партнерів в Європейському Союзі, реалізації державної регуляторної політики, дотримання законодавства в сферах безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, впровадження нових форм підтримки та розвитку підприємницької діяльності на селі, зокрема, практичних засад розроблення та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.

Проведено два засідання Керівної Групи проекту “Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва”.

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www.koda.gov.ua) розміщено реєстр власних регуляторних актів облдержадміністрації, а також зведений реєстр регуляторних актів райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Протягом 2018 року в області прийнято 75 регуляторних актів, з них: 7 – райдержадміністраціями та 68 – міськвиконкомами (міст обласного значення). Відповідно до підстав, визначених у статті 11 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, регуляторними органами області здійснено 92 перегляди регуляторних актів: 8 – райдержадміністраціями та 84 – міськвиконкомами (міст обласного значення).

Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів регуляторними органами області здійснюється у відповідності до затверджених Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. Всього за 2018 рік проведено 149 відстежень результативності регуляторних актів, з них 56 базових, 37 повторних та 56 періодичних. Серед переглянутих регуляторних актів 7 були виключені з реєстрів, оскільки мали концептуальний або програмний характер, їх положення не були спрямовані на правове або адміністративне регулювання господарських відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

Для підвищення якості роботи в напрямку реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, проводяться семінари, “круглі столи” для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У 2018 році проведено більше 10 тренінгів та семінарів для голів сільських рад області на тему: “Розвиток підприємництва на селі” та “Про особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування”.

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, станом на 01.01.2019 на обліку у Київській області зареєстровано 169621 суб’єкт підприємницької діяльності, що на 8494 одиниці або на 5,1% більше у порівнянні з показником на відповідну дату 2018 року. Кількість фізичних осіб-підприємців у 2018 році, порівняно з 2017 роком, збільшилась на 4,9% та склала 98,2 тис. осіб.

За 2018 рік суб’єктами підприємницької діяльності Київської області сплачено до бюджетів усіх рівнів 16759,5 млн грн податків і зборів, що, у порівнянні з 2017 роком, на 31,0% більше. Частка надходжень до бюджетів усіх рівнів склала 71,3%, що на 1,2 в.п. більше, ніж у 2017 році.

Станом на 01.01.2019 кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва становила 427 одиниць (у 2 рази більше у порівнянні з 2017 роком), зокрема 9 бізнес-центрів, 5 бізнес-інкубаторів, 2 технопарки, 6 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 67 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційних кластери та 88 інформаційно-консультативних установ. Функціонує 78 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. Активно працює Київська обласна торгово-промислова палата.

У Київській області працює 44 центри надання адміністративних послуг, з яких: 25 – при райдержадміністраціях, 9 – міськвиконкомах (міст обласного значення), 3 – міськвиконкомах (міст районного значення), 3 – виконкомах селищних рад та 4 – в об’єднаних територіальних громадах.

У 2018 році відкрито сучасний Центр надання адміністративних послуг в смт Чабани Києво-Святошинського району.

У вересні 2018 року відбувся практикум із застосування законодавства органами місцевого самоврядування області на тему: «Організація надання адміністративних послуг в ОТГ. Створення Центрів надання адміністративних послуг» у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.

В рамках участі у 1 та 2 раундах впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) 10 громад Київської області отримають інституційну та технічну допомогу для утворення центру надання адміністративних послуг.

Чотири ЦНАПи міст Українка, Ржищів, Переяслав-Хмельницький, Обухів Київської області з 10 міст по всій території України відібрано для пілотного впровадження програмного комплексу автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик», який розробляється за підтримки проекту «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)».

Центри надання адміністративних послуг забезпечують у повному обсязі виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». У центрах проводиться консультування суб’єктів господарювання, прийом заяв та видача документів дозвільного характеру. У 2018 році адміністраторами видано 10372 документи дозвільного характеру, зареєстровано 1686 декларацій, 1200 відмов у видачі документів дозвільного характеру та 305 відмов у реєстрації декларацій, надано 22586 консультацій. Збільшення кількості виданих документів пов’язано із збільшенням видів послуг, які можна отримати через ЦНАП.

Протягом 2018 року разом із центрами надання адміністративних послуг Білоцерківської, Вишневої міських рад, Києво-Святошинської райдержадміністрації послуги Державної міграційної служби України з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон у повному обсязі почали надаватись через ЦНАПи Березанської, Славутицької, Переяслав-Хмельницької, Української (Обухівського району) міських рад та Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району. Також у ЦНАП Києво-Святошинської райдержадміністрації відкрито ще одну робочу станцію, необхідну для роботи з ЄДДР.

За 2018 рік центрами надання адміністративних послуг Київської області було надано 668407 послуг, що складає 379 послуг на 1000 наявного населення, та на 30% більше, ніж за 2017 рік. ЦНАПами у 2018 році надано 535378 консультацій. 

Робота Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень у вирішенні соціальних та гуманітарних питань

Реалізація державної соціальної політики у сфері соціально-трудових відносин, соціального захисту та обслуговування населення здійснювалась Київською обласною державною адміністрацією шляхом виконання соціальних ініціатив Президента України, Кабінету Міністрів України та завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Київської області на 2018 рік, обласними цільовими програмами розвитку соціально-культурної сфери області. 

Ринок праці

Чисельність безробітних осіб, які скористалися послугами служби зайнятості Київщини протягом 2018 року, становила 39,1 тис. осіб, що на 6,6% менше у порівнянні з 2017 роком. Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебували 12,3 тис. осіб, що мали статус безробітних громадян.

Серед безробітних жінки складали 55,3% (6,8 тис. осіб), молодь віком до 35 років – 33,9% (4,2 тис. осіб), особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні – 36,9% (4,5 тис. осіб), жителі сільської місцевості – 42,3% (5,2 тис. осіб).

Станом на 01.01.2019 з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримували 10,4 тис. осіб або 92,9 відсотка. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2018 року збільшився проти відповідного місяця 2017 року на 738 грн (на 25,5%) і склав 3632 гривні.

Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості укомплектовано 22059 вакансій, що на 2085 одиниць або на 10,4% більше від показника 2017 року. Рівень укомплектування вакансій у звітному періоді зменшився з 56,2% до 52,5 відсотка. Станом на 01.01.2019 актуальними залишились 4956 вакансій. У середньому на одне вільне робоче місце претендувало 2 особи (на відповідну дату минулого року – 3 особи).

За сприяння служби зайнятості, протягом 2018 року працевлаштовано 21920 осіб з числа незайнятого та безробітного населення (на 9,3% більше, ніж попереднього року), з них 12092 осіб із числа зареєстрованих безробітних (86 осіб – за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю). Рівень працевлаштування безробітних склав 37,8% (у 2017 році – 34,9 відсотка). Відповідний показник перевищили 23 центра зайнятості із 28.

За звітний період працевлаштовано 8,6 тис. осіб з числа молоді у віці до 35 років, з них 3,9 тис. осіб – зареєстровані безробітні. Серед них 42 молоді безробітні особи започаткували власну справу.

Проводиться робота в напрямку створення суб’єктами малого та середнього підприємництва нових робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. У звітному періоді за направленням служби зайнятості працевлаштовано 5793 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 4044 особи із числа безробітних.

Протягом 2018 року шляхом надання компенсацій єдиного внеску роботодавцям в області було працевлаштовано 323 безробітних особи (у тому числі 133 особи – з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню).

З метою сприяння незайнятим громадянам у працевлаштуванні, службою зайнятості проводиться профорієнтаційна робота. Протягом 2018 року клієнтам обласної служби зайнятості (з числа безробітних осіб) надано 150,7 тис. послуг з професійної орієнтації, у тому числі особам з інвалідністю – 10,2 тис. послуг, безробітній молоді у віці до 35 років – 53,2 тис. послуг, внутрішньо переміщеним особам – 2,3 тис. послуг, демобілізованим учасникам АТО – 5,8 тис. послуг.

Для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці професійне навчання пройшли 4584 безробітних особи, що на 15,2% більше, ніж у 2017 році (серед них 2288 осіб – жінки, 1419 осіб – молодь віком до 35 років). Рівень охоплення безробітних громадян професійним навчанням склав 11,7% (у 2017 році – 10,7 відсотка).

До участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом звітного періоду залучено 8542 особи, що на 0,2% більше, ніж у 2017 році (8528 осіб). Питома вага безробітних осіб, які були залучені до тимчасової зайнятості, склала 21,1% (у 2017 році – 19,9 відсотка).

Грошові доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника області у 2018 році становила 9097 грн, що на 26,6% більше, ніж у попередньому році, а також у 4,7 раза перевищує рівень прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1921 гривня). За рівнем оплати праці працівників область зайняла 3 місце, поступаючись м. Києву та Донецькій області.

Реальна заробітна плата штатних працівників у 2018 року по відношенню до 2017 року збільшилася на 13,8 відсотка.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати, у порівнянні з 01.01.2018, збільшилась на 8,4 млн грн або на 6,5% і станом на 01.01.2019 склала 138,1 млн грн, у тому числі борг підприємства-банкрута ПАТ “Авіакомпанія “Аеросвіт” склав 115,8 млн грн (83,9% від загальної суми заборгованості). Рішенням Господарського суду Київської області від 10.07.2015 вказане підприємство було визнано банкрутом, на даний час до боржника застосована процедура ліквідації.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати борги економічно активних підприємств становили 15,3%, підприємств-банкрутів – 84,7 відсотка.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств, у порівнянні з 01.01.2018, зросла на 8,7 млн грн або в 1,7 рази і станом на 01.01.2019 склала 21,1 млн гривень.

Протягом грудня 2018 року забезпечено погашення в повному обсязі заборгованості із виплати заробітної плати на державних спеціалізованих підприємствах, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської зони відчуження, у сумі 26,2 млн гривень. Крім того, відбулося скорочення боргів з оплати праці на державному підприємстві “Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення” (Києво-Святошинський район) у сумі 180,7 тис. грн, а також у ПАТ “Факел” (м. Фастів) – у сумі 200,7 тис. гривень.

Серед економічно активних підприємств найбільша заборгованість із виплати заробітної плати (11,6 млн грн або 54,7% боргів економічно активних підприємств Київщини) обліковується на державному підприємстві «Завод порошкової металургії» (м. Бровари). З метою погашення заборгованості на вказаному підприємстві у 2018 році було направлено 4 звернення до центральних органів виконавчої влади.

Загалом протягом 2018 року проведено 12 засідань обласної та 200 засідань районних та міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких було розглянуто стан погашення заборгованості найбільшими підприємствами-боржниками.

Пенсійне забезпечення

Протягом 2018 року в Київській області активно реалізовувалися завдання, визначені Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, здійснювались певні кроки у запланованих напрямах. Так, зокрема, прийом громадян здійснювався за принципом екстериторіальності обслуговування громадян (незалежно від місця реєстрації чи фактичного місця проживання). Активно проводилася робота щодо інтеграції інформаційних ресурсів пенсійної системи та підготовки їх переходу на web-орієнтовану технологію.

Всі підпорядковані управління Пенсійного фонду України у Київській області, починаючи з 03 вересня 2018 року, працюють у новій системі централізованого призначення і виплати пенсій. Проводиться робота щодо впровадження електронних пенсійних справ.

Станом на 01.01.2019 на обліку в головному та підпорядкованих управліннях Пенсійного фонду України у Київській області перебуває 560 тис. пенсіонерів, що на 2,5 тис. осіб менше, ніж у 2017 році. Протягом звітного періоду призначено 19,0 тис. нових пенсій (на 0,6 тис. менше, ніж за 2017 рік). Проведено 55,6 тис. індивідуальних перерахунків пенсій за заявами громадян згідно додатково наданих документів, що на 47,0 тис. менше у порівнянні з 2017 роком.

Продовжувалась робота, спрямована на підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Протягом 2018 року підготовлено матеріали та встановлено 304 пенсії за особливі заслуги перед Україною (у 2017 році – 603 пенсії), кількість одержувачів вказаних пенсій складає майже 18,0 тис. осіб.

Середній розмір пенсії по області збільшився на 181,0 грн і станом на 01.01.2019 становив 2682,1 гривні. Середній розмір пенсії цивільних пенсіонерів збільшився на 89,6 грн або на 3,6% і склав 2571,7 грн., військових пенсіонерів – на 1874,7 грн або на 65,0% та становив 4746,0 гривні.

Всі пенсії виплачуються в установлені строки та у повному обсязі.

Своєчасність та повнота виплати пенсій залежить і від стану надходження власних та прирівняних до них коштів до бюджету Пенсійного фонду України, які за 2018 рік склали майже 7,6 млрд грн, що становить 133,8% до попереднього року. Збільшення надходжень пов’язане, у першу чергу, зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати та кількості застрахованих осіб.

Соціальний захист населення

У Київській області функціонує 35 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), один з яких розташований на території Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади.

Протягом 2018 року територіальними центрами надано соціальних послуг 58712 особам, що на 9,5% або 5115 осіб більше, ніж у 2017 році. Платні соціальні послуги на суму 5,1 млн грн надані 12202 особам, що на 1131 особу або 10,2% більше у порівнянні з 2017 роком (11071 особа).

Всього у 2018 році за рахунок субвенції з Державного бюджету виплачено державних соціальних допомог 100,3 тис. осіб на загальну суму 2,0 млрд гривень. Виплачено компенсації 3601 особі (на 4,4% більше, ніж у 2017 році), що надають соціальні послуги, на загальну суму 8,8 млн грн (на 10% більше, ніж у 2017 році).

Станом на 01.01.2019 субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги призначено для 214,9 тис. сімей на загальну суму 4,1 млрд грн (на 13,9% більше, ніж у 2017 році). Субсидію готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 9,2 тис. сімей на суму 28,1 млн грн (за 2017 рік призначено субсидій 12,9 тис. сімей на суму 38,9 млн гривень).

Станом на 01.01.2019 в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на обліку перебувало 478,9 тис. осіб (у 2017 році – 511,8 тис. осіб). Пільги отримали 186,3 тис. осіб на суму 583,5 млн грн (у 2017 році пільги отримали 215,8 тис. осіб на суму 549,8 млн гривень).

У сфері соціального захисту населення функціонувало 11 будинків-інтернатів, що розраховані на 2118 ліжко-місць. Станом на 01.01.2019 на повному державному утриманні в них перебувало 1980 осіб (станом на початок 2018 року – 1949 осіб).

Протягом 2018 року автомобілями забезпечено 22 особи з інвалідністю (у 2017 році – 12 осіб з інвалідністю), з них 8 – були у користуванні та повернуті відповідно до чинного законодавства, 14 – надійшли в якості гуманітарної допомоги із закордону. Районними, міськими управліннями соціального захисту населення для забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації було видано 16596 направлень на заводи-виробники (у 2017 році – 8767 направлень).

До санаторно-курортних закладів у 2018 році направлено 830 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також 357 осіб з інвалідністю.

Мінсоцполітики України на Київську область протягом 2018 року виділено кошти на загальну суму 4,1 млн грн, завдяки яким були оздоровлені 509 учасників антитерористичної операції.

Грошову компенсацію на поліпшення житлових умов виплачено 90 особам з числа інвалідів війни І-ІІ групи з числа учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 76,8 млн гривень.

Крім цього, завершено виплату державної грошової допомоги постраждалим під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. У 2018 році кошти виплачено 119 особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування, а також 21 особі – членам сімей загиблих під час участі в масових акціях громадського протесту. Загальна сума виплаченої допомоги становить 30,8 млн гривень.

Загалом у 2018 році на Київщині вперше запрацювали дві потужні обласні цільові програми. Відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету станом на 01.01.2019 фактично виплачено грошової допомоги 2396 заявникам на загальну суму 73,6 млн гривень.

Завдяки реалізації Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки з у 2018 році надано одноразової щорічної адресної грошової допомоги 2696 особам з інвалідністю на загальну суму 6,0 млн гривень.

Охорона здоров’я

Станом на 01.01.2019 у Київській області функціонує 144 заклади охорони здоров’я, серед яких 37 центрів первинної медико-санітарної допомоги (332 амбулаторії та 618 фельдшерсько-акушерських пунктів) та 59 лікарняних закладів.

Мережа закладів сімейної медицини представлена 332 амбулаторіями, структурними підрозділами центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), що на 28 закладів більше, ніж у 2017 році .

У 2018 році всі 38 закладів охорони здоров’я Київської області, які надають первинну медичну допомогу перетворені в комунальні некомерційні підприємства, що забезпечує автономізацію цих закладів.

З метою реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у Київській області зареєстровано в електронній системі охорони здоров’я eHealth 1037 лікарів  (99,4% до працюючих лікарів);  укладено 1265713 декларацій (72,2% до зареєстрованого населення, по Україні – 60,9 відсотка). Київська область має 6 результат в Україні за кількістю укладених декларацій. Більше 80% декларацій укладено в 7-и адміністративних одиницях області (5-и районах і 2-х містах).

У Київській області у 2018 році здійснена автономізація (реорганізація в КНП) всіх медичних закладів, які надають ПМД в області.

Всі заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу у Київській області, забезпечені комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет для роботи з системою «eHealth» та укладання декларацій з сімейним лікарем.

В ході підготовки до реформи охорони здоров’я на вторинному (спеціалізованому рівні) в 2018 році прийняті рішення про перетворення в комунальні некомерційні підприємства 35 з 39 закладів охорони здоров’я вторинного рівня, які перебувають у власності районних та міських (міст обласного значення) рад (центральні районні лікарні, міські лікарні).

Відповідно до  спільного наказу МОЗ України та Мінрегіону України від 06 лютого 2018 року № 178/24 “Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги” розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 16.05.2018 №312 затверджено План формування спроможної мережі Київської області, який передбачає 928 місць надання первинної медичної допомоги.

Наказом Мінрегіону України від 26.07.2018 №187 (зі змінами) затверджено перелік проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, а саме 17 амбулаторій до будівництва у Київській області. Рішеннями Київської обласної ради від 20.07.2018 №480-22-VII затверджено розподіл обсягу субвенції між бюджетами районів. Всього передбачено 46 нових медичних амбулаторій до будівництва у Київській області у 2018 – 2020 роках.

З 17 амбулаторій, що затверджені до будівництва у 2018 році, по 4 об’єктах тривають тендерні процедури на проведення будівельно монтажних робіт, по 13 об’єктах укладені договори та проводяться монтажно-будівельні роботи. 29 об’єктів, що визначені до будівництва в 2019-2020 роках, у визначеному порядку проходять процедуру погодження та затвердження в МОЗ України та Мінрегіоні України.

Для розв’язання ключових проблем галузі розроблено та затверджено Комплексну обласну програму «Здоров’я Київщини» на 2018-2020 роки, у 2018 році профінансовано 15 заходів Програми.

Тривала робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області. У рамках виконання заходів Київської обласної програми «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 роки» придбано для служби екстреної медичної допомоги 10 санітарних автомобілів типу ,,В” та 4 легкових автомобілі; забезпечено оснащення бригад екстреної медичної допомоги медичним обладнанням, а також придбано комплекти фірмового одягу для працівників екстреної медичної допомоги.

У 2018 році розпочала роботу центральна єдина диспетчерська ЕМД. Забезпечено GPS навігацію автомобілів. Впроваджено в області здійснення викликів за єдиним номером «103».

В 2018 році придбано 7 мобільних систем цифрових рентгенографічних для Бориспільської, Васильківської, Вишгородської, Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Бородянської ЦРЛ та Міської Білоцерківської лікарні №2.

З метою створення служби еферентної терапії та екстракорпоральної детоксикації в Київській області в 2018 році закуплено 4 апарати для проведення замісної ниркової терапії AMPLYA (апарат «гостра нирка») при гострих отруєннях. Зазначеними апаратами обладнані КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», Білоцерківська міська лікарня №2, Броварська багатопрофільна клінічна лікарня та Вишгородська центральна районна лікарня.

Проведено капітальні ремонти у Києво-Святошинській, Обухівській, Фастівській центральних районних лікарнях. Всього проведено 652 ремонти (з них 467 поточних та 185 капітальних) на загальну суму 89310,2 тис. гривень.

Показники поширеності всіх хвороб та захворюваності всіх хвороб за 2018 рік нижчі за показники попереднього року на 2,3% та 5,0% відповідно. За основними класами хвороб також спостерігається зниження цих показників, але все ще тримається досить високий рівень захворюваності.

У рамках роботи щодо раннього виявлення захворювань у населення сільської місцевості проведені профілактичні огляди 587,0 тис. мешканців села, у тому числі 126,6 тис. дітей. Крім цього, фахівцями виїзних бригад центральних районних лікарень оглянуто 42,7 тис. мешканців села.

Протягом 2018 року проведені медичні огляди 9219 демобілізованим воїнам – учасникам АТО, із яких госпіталізовано для проведення лікувальних та  реабілітаційних заходів 2257 осіб. В амбулаторних умовах проведено лікування 5608 учасників АТО.

Показник дитячої смертності стабілізовано на рівні 5,0 проміле, що нижче загальнодержавного показника (9,0 проміле).

Освіта

Відповідно до напрямів державної політики у сфері освіти, Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” на період до 2029 року в Київській області визначено пріоритетні напрями розвитку і модернізації галузі освіти та розроблено сучасну модель системи освіти Київщини, яка передбачає удосконалення та розвиток мережі навчальних закладів області.

Мережа закладів дошкільної освіти протягом 2018 року збільшилась на 13 одиниць. В області на кінець 2018 року функціонувало 779 закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), де навчалося і виховувалося понад 74810 дітей (у 2017 році – 73474 дитини). У закладах дошкільної освіти області кількість дітей дошкільного віку з розрахунку на 100 місць становить 103 дитини (в 2017 році – 107 дітей, загальний показник по Україні – 112 дітей на 100 місць).

У 2018 році  в області створено 3530 нових місць у дошкільних навчальних закладах, що на 250 місць більше, ніж за 2017 рік. Найбільшу кількість додаткових місць створено у Києво-Святошинському районі – 770 місць, Броварах – 515 місць, Ірпені – 510 місць, Бучі – 365 місць та Макарівському районі – 285 місць. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 97,1% дітей віком від 3 до 6 років.

У мережі закладів загальної середньої освіти області (далі – ЗЗСО) налічується 706 шкіл (в 2017 році – 712). Зменшення кількості закладів відбулося внаслідок оптимізації мережі. У 2018/2019 навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчається понад 212  тис. учнів, що на понад 10 тис. учнів більше у порівнянні з 2017 роком. До перших класів зараховано 26209 учнів, з них у сільський місцевості  – понад 8,8 тис. учнів, сформовано 1228 перших класів. Рівень наповнюваності загальноосвітніх навчальних закладів становить 76% від їх проектної потужності.

В області створено 40 опорних ЗЗСО. У 2018 році прийнято рішення про створення 5 опорних закладів та реорганізацію у філії 5 закладів освіти у Білоцерківському, Васильківському районах, а також в Узинській, Тетіївській, Фурсівській ОТГ. В опорних закладах навчається понад 15 тис. учнів, що на 7,5 тис учнів більше в порівнянні з 2017 роком.

У рамках реалізації Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016–2018 роки сучасним обладнанням оснащено 41 медіатеку, 24 інформаційно-ресурсних центри та 42 ресурсні кімнати. Підвезення до опорних закладів освіти забезпечували 63 шкільних автобуси. Кількість дітей, що підвозяться до опорних закладів освіти зросла на 71 відсоток.

З 1 вересня 2018 року в області запроваджено Концепцію «Нова українська школа» в усіх закладах освіти. У 60 ЗЗСО продовжено апробацію нового Державного стандарту початкової освіти (2 клас): у 4-х – на всеукраїнському рівні, у 56-ти – на регіональному рівні. До апробації залучено 82 педагогічних працівника та 1713 учнів. Область має найбільшу кількість закладів освіти, в яких апробується новий Державний стандарт початкової освіти.

Всі початкові класи закладів освіти оснащено відповідно до Концепції «Нова українська школа».

У 2018 році відбулися зміни у 29 закладах освіти. У 2018 році прийнято рішення про створення Дібрівського аграрного ліцею у Тетіївській ОТГ, Медвинського ліцею у Медвинській ОТГ. Підготовлено пакет документів для створення на базі закладі загальної середньої освіти м. Васильків академічного ліцею «Успіх».

У 2018/2019 н.р. організованим підвезенням охоплено 19311 учнів (100% від потреби), що на 1247 учнів більше, ніж у 2017 році. Шкільними автобусами підвозиться 81% учнів (15687 учнів), які потребують підвезення, 2014 учнів – підвозяться найманими та орендованими видами транспорту. Підвезення здійснюють 239 шкільних автобусів, 93 наймані або орендовані транспортні засоби, які обслуговують понад 720 населених пункти області.

У звітному періоді у системі освіти Київської області функціонувало 72 заклади позашкільної освіти (у 2017 році – 70 закладів). У гуртках та творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти області навчається 77692 вихованця. Кількість вихованців закладів позашкільної освіти збільшилась на 3457 дітей.

Протягом звітного періоду розширено мережу закладів позашкільної освіти на два заклади, а саме створено Центр національно-патріотичного виховання Броварської міської ради та комунальну установу «Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради Білоцерківського району. Показник охоплення дітей позашкільною освітою у 2018 році досяг запланованого рівня та склав 45,8 відсотка. У закладах загальної середньої освіти гуртковою освітою охоплено 56506 учнів, що становило 27% від загальної кількості учнів області.

Відповідно до потреб громад зростає мережа закладів з інклюзивною освітою. Загалом в області функціонує 404 заклади освіти з інклюзивним навчанням та вихованням (+94 у порівнянні з 2017 роком), з них 302 заклади загальної середньої освіти (765 інклюзивних класів), та 102 заклади дошкільної освіти (141 інклюзивна група). Інклюзивну освіту здобувають 1303 дитини, що на 571 особу більше, ніж у  2017 році.

У 2018 році у районах, містах та ОТГ створено 41 інклюзивно-ресурсний центр. ІРЦ створено в усіх районах (крім Поліського), містах та 5 ОТГ області.

У 2018 році відповідно до Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016 – 2018 роки на створення інклюзивно-ресурсних центрів з бюджетів різних рівнів виділено понад 62 млн грн, з них 4 млн грн – кошти державного бюджету, 37 млн грн – кошти обласного бюджету.

В області розпочато створення мобільних інклюзивно-ресурсних центрів. Один такий центр розпочав роботу у м. Васильків та Васильківському районі.

Підготовку робітничих кадрів для підприємств, установ Київщини у 2018 році здійснювали 28 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), серед яких: 2 професійно-технічні училища, 11 професійних ліцеїв, 4 центри професійно-технічної освіти та 5 вищих професійних училищ, 2 заклади вищої освіти, Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат та 3 навчальні центри при установах виконання покарань. Мережу ЗП(ПТ)О у 2018 році скорочено на один заклад.

Протягом 2018 року створено три галузеві навчальні центри. Для забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, на базі Васильківського професійного ліцей  створено навчальний центр для надання професійно-освітніх послуг молоді з особливими освітніми потребами.

Підготовка робітничих кадрів здійснюється за 12 напрямами економічної діяльності за 78 професіями. На навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти за регіональним замовленням прийнято 3049 осіб (89% від запланованих показників) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та 110 осіб – «молодший спеціаліст» (96% від запланованих показників). Кількість учнів та слухачів ЗП(ПТ)О становить понад 7,5 тис. осіб.

Працевлаштування випускників становить 80 відсотків. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють більш, ніж з 1,5 тис. підприємств області. Протягом трьох останніх років, ураховуючи запити роботодавців, у ЗПТО проліцензовано 37 нових професій.

З метою створення сучасного освітнього простору в ЗВО, відкрито 4 інноваційні навчально-тренінгові класи, у ЗПТО – 22 інформаційно-ресурсні центри. На оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти використано 9 млн грн коштів обласного бюджету за Програмою розвитку системи освіти Київської області на 2016 – 2018 роки.

Розвиток спорту

В області забезпечені умови для функціонування мережі спортивних закладів, до якої включено 64 стадіони, 18 плавальних басейнів, 736 спортивних залів, 646 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 2523 площинні спортивні споруди, з них: 435 майданчиків з тренажерним обладнанням, 162 майданчика з синтетичним покриттям, 6 кінноспортивних баз, 711 інших спортивних споруд.

У рамках реалізації заходів Київської обласної програми розвитку фізичної культури і спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки побудовано або реконструйовано 58 спортивних споруд (у 2017 році – 24 споруди)., із них 20 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням. За кошти обласного бюджету було закуплено та передано до міст та районів області синтетичне покриття та спеціальне футбольне обладнання для будівництва 7 повнорозмірних футбольних полів на загальну суму 34,5 млн гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України” від 06 вересня 2017 року № 714 на Київську область виділено 15,9 млн грн для будівництва 20 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям. На кінець року введено в експлуатацію 12 таких  площадок.

Завдяки створенню нового освітнього простору, розвитку інфраструктури опорних шкіл у них активно відкриваються відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області. Станом на 01.01.2019 в області функціонує 57 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких займалися та вдосконалювали свою спортивну майстерність майже 25 тис. дітей та підлітків, з 36 олімпійських  видів спорту. Вихованцями спортивних шкіл області протягом 2018 року було завойовано на Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту 172 золотих, 155 срібних, 177 бронзових медалей.

Протягом 2018 року серед учнівської молоді на Київщині проведено 18 фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів та 42 змагання з різних видів спорту,  у яких взяла участь майже 24 тис. школярів. Під час літніх канікул  у літніх оздоровчих таборах та місцях масового відпочинку населення проведені фізкультурно-оздоровчі заходи серед дітей шкільного віку «Олімпійське літо», учасниками яких стали майже 19 тис. дітей та підлітків.

Для популяризації фізкультури і спорту серед різних верств населення у 2018 року Київським обласним центрам здоров’я населення  «Спорт для всіх». проведено 38 спортивно-масових заходів обласного рівня, у яких взяло участь понад  9 тис. учасників. Спільно з Київською обласною організацією ВФСТ «Колос»  проведено 75 фізкультурно-оздоровчих заходів з 21 виду спорту.

Протягом 2018 року забезпечені умови для підготовки спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, які представляли Київщину та Україну на  різних  змаганнях. На XII зимових Паралімпійських іграх, які  пройшли в м. Пхьончхан (Південа Корея) спортсмени Київщини здобули  дві золоті і одну срібну медаль, на чемпіонатах та Кубках Світу – 14 медалей, на чемпіонатах та Кубках Європи – 22 медалі, на  чемпіонатах та  Кубках України – 146 медалей;

В області створена сучасна система роботи у спорті вищих досягнень, яка базується на чіткій координації та співпраці відповідних комунальних закладів, а саме: Київська обласна школа вищої спортивної майстерності; Київський обласний центр олімпійської підготовки; Київська обласна спеціалізовано дитячо-юнацька спортивна школа з велоспорту “Промінь”, обласні спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи. Даними закладами проводиться підготовка спортсменів Київської області для участі у Олімпійських та Параолімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.

На території області усіма видами спорту займається 35,4 тис.осіб,  що на 3,8% більше, ніж у 2017 році. У 2018 році спортсмени Київщини взяли участь у 164 чемпіонатах та Кубках України, а також у 59 офіційних чемпіонатах та Кубках Київської області. За результатами виступів  на чемпіонатах та Кубках світу серед дорослих з олімпійських видів спорту добуто 13 медалей (з неолімпійських видів – 47 медалей), серед юнаків і кадетів – 37 медалей, на чемпіонатах та Кубках Європи серед дорослих з олімпійських видів спорту 30 медалі (з неолімпійських видів – 43 медалей), на чемпіонатах та Кубках України серед дорослих з олімпійських видів спорту 1512 медалей (з неолімпійських видів – 131 медаль.

За результатами участі у змаганнях та виконання класифікаційних норм у 2018 році було присвоєно почесних спортивних звань 210 особам у тому числі «Заслужений майстр спорту України»- 9 особам, «Заслужений тренер України»- 5 особам, «Майстер спорту міжнародного класу» – 51 особі, «Майстер спорту України» – 145 особам. Одержали підвищені спортивні розряди 1060 спортсменів.

Сім’я і діти

З метою більш ефективної та налагодженої роботи облдержадміністрації у сфері захисту конституційних прав дітей та підтримки сімей на Київщині у звітному періоді було затверджено обласну комплексну Програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “Щаслива родина – успішна країна” до 2022 року.

На Київщині активізовано роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 01.01.2019 в області функціонувало 68 дитячих будинків сімейного типу та 102 прийомних сімей. Загалом в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях протягом  року виховувалося 651 дітей, під опікою, піклуванням перебували 2560 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На Київщині проводиться активна робота щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018 році було усиновлено 80 дітей, з них 70 усиновлено громадянами України, 10 – іноземними громадянами.

В області діють 5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації у селах Копилів (Макарівський район), Петрівське (Києво-Святошинський район), Сезенків (Баришівський район), Циблі (Переяслав-Хмельницький район) та у м. Богуслав, а також міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей Білоцерківського міськвиконкому.

Станом на 01.01.2019 у даних закладах перебувало 246 дітей, у тому числі діти, які переміщені із зони проведення АТО.

У Київській області проживає 14 101 багатодітних сімей, в яких виховується 46 802 дітей. З приводу проведення моніторингу щодо видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей, то на сьогоднішній день було отримано: 3952-посвідчення батьків; 8983-посвідчення дітей.

За 2018 рік спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було виявлено 747 сімей з дітьми, які підпадають під категорію внутрішньо-переміщені. В ході роботи всі сім’ї були охоплені соціальними послугами. У 619 сім’ях було здійснено оцінку потреб за результатами якої складні життєві обставини підтвердилися в 496 сім’ях в якій проживає 929 дітей. У даних сімей не виявлено потреби у забезпеченні їх тимчасовим житлом. Сім’ям даної категорії було надано 1287 соціальних послуг серед яких: соціально-психологічні – 355 сім’ям, соціально-юридичні – 186 сім’ям; допомога у працевлаштуванні – 33, надана допомога у вирішенні побутових умов – 24 сім’ям. 139 сім’ям була надана допомога щодо налагодження зв’язків з членами родини та громадою в якій на даний час проживає родина.

Протягом 2018 року в соціальних гуртожитках, які функціонують на території Київської області, перебували 17 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в складних життєвих обставинах. На кінець року мають житло 2946 дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За 2018 рік відбулося 8 засідань комісії Київської облдержадміністрації з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. За кошти субвенції на суму 10,9 млн. грн. було придбано 16 квартир для дітей-сиріт та осіб з їх числа в Баришівському, Богуславському, Броварському Києво-Святошинському, Миронівському, Рокитнянському районах та містах Бориспіль, Бровари, Славутич та Фастів, а також, два будинки в Яготинському районі та м. Ірпінь для створення дитячих будинків сімейного типу.

Для профілактики злочинності, негативних проявів серед дітей запобігання безпритульності та бродяжництву в області постійно проводяться профілактичні рейди: ,,Підліток”, ,,Вокзал”, ,,Діти вулиці”, метою яких є вилучення дітей з негативного оточення, надання їм реабілітаційної допомоги. Протягом 2018 року проведено 562 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 840 дітей. У результаті прийнятих заходів вилучено і влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації, навчальні заклади та заклади охорони здоров’я – 210 дітей, відповідно попереджено – 627 дітей.

На кожного підлітка, який перебуває на обліку у службі у справах дітей та сім’ї міської ради, заведена облікова – статистична картка (ОСКД) та ведеться електронна система ЄІАС «Діти», з метою своєчасного соціального захисту та попередження скоєння правопорушень та злочинів неповнолітніми, де фіксується проведена робота.

У ході профілактичних заходів обстежено 1560 сімей, за неналежне виконання батьківських обов’язків ініційовано притягнення до відповідальності 400 батьків.

На підготовку оздоровчої кампанії 2018 року витрачено 140 тис. гривень. За звітний період забезпечено оздоровленням 28518 дітей та відпочинком – 45243 дітей (включаючи 71723 дітей пільгових категорій), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Загалом, на оздоровчу кампанію з місцевих бюджетів витрачено 20016,3 тис.грн, позабюджетних коштів – 14275,6 тис. гривень. З обласного бюджету на оздоровчу кампанію витрачено 20579 тис. гривень. За даними служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації відпочинковими та оздоровчими послугами було охоплено 2133 дитини.

Підписані угоди про співпрацю з 14 благодійними громадськими організаціями  Іспанії, США, Австрії, Угорщини, які забезпечують організацію виїзду на відпочинок та оздоровлення дітей закордоном. Так, на закордонне оздоровлення було направлено 938 дитини.

Протягом 2018 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 25 багатодітним жінкам Київщини.

Протягом 2018 року до органів і установ, на які покладено функції здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, надійшло 3987 звернень: від дітей 58, жінок 3224, чоловіків 705 звернень. Кількість здійснених заходів з приводу захисту прав дитини від насильства в сім’ї 324. На корекційні програми направлено 245 осіб, і пройшли відповідні програми протягом поточного року 117 осіб.

З метою моніторингу забезпечення реалізації норм визначених ч.2 ст. 12 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», в рамках реалізації Координатором проектів ОБСЄ в Україні проекту «Підтримка утвердження ґендерної рівності в Україні», в області організовано систематичне проведення семінарів для безробітних з гендерної проблематики. Так, за 2018 рік проведено 125 таких заходи за участю 1340 осіб.

З метою формування у дітей та молоді свідомого прагнення до здорового способу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки в оточуючому середовищі, а також уміння надати допомогу в екстремальних умовах та володіння навичками самозахисту протягом 2018 року було розроблено та впроваджено масштабний проект Київська обласна дитяча школа безпеки «KidSafe», який реалізується у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей Київської області разом із структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації.

Молодь та національно-патріотичне виховання

Відповідно до завдань комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки ,,Молодь Київщини” було проведено 179 заходів (у 2017 році – 131 захід), якими охоплено 13414 молодих людей Київської області.

З метою підтримки молодіжних ініціатив організовано проведення пітчінгів соціальних проектів програм „Активні громадяни” в рамках програми Британської Ради в Україні в містах Київської області. Для реалізації розроблених під час пітчингів проектів з бюджету м.Боярка було виділено 150 тис. грн. та з бюджету м. Бориспіль – 100 тис. гривень. Зазначене партнерство започатковує механізм підтримки інститутів громадянського за рахунок коштів місцевих бюджетів шляхом проведення конкурсів проектів.

Для підвищення рівня особистісних компетенцій та рівня громадянської відповідальності спільно з Асоціацією молодіжних центрів України та експертами програми DOBRE проведено семінар для представників ОТГ області “Можливості молодіжної політики в умовах децентралізації”.

З метою залучення молоді до волонтерської діяльності у містах, районах області проведено ХІІ Всеукраїнську благодійну акцію Всеукраїнського благодійного фонду “Серце до серця” – “Почуй світ”, яка спрямована на збір коштів для закупівлі медичного обладнання для місцевих медичних закладів.

Продовжено широкомасштабну серію тренінгів «Відповідальна молодь Київщини. Тут і зараз» та проведено 3 заходи у рамках «Школи громадянської освіти молоді Київщини», у яких взяли участь 180 осіб.

У 2018 році проведено Обласний конкурс проектів у молодіжній сфері, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка. За підсумками оцінювання конкурсної комісії переможцями стали 15 конкурсних пропозицій від 12 інститутів громадянського суспільства. Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету становила 1 млн. грн., як і було передбачено Програмою.

Проведено обласний Молодіжний форум та оголошено конкурс проектів програм інститутів громадянського суспільства у сфері молодіжної політики у 2019 році. Для представників громадських організацій проведено навчання щодо написання проектів у сфері молодіжної політики.

 У 2018 році реалізовано принцип делегування повноважень та управлінських рішень з реалізації молодіжної політики інститутам громадянського суспільства. Підтримано та профінансовано такі проекти: наметова таборівка «Студмістечко» та наметова таборівка «Молодь в громаді» (Київська обласна студентська рада), Тренінгова програма «Медіаграмотність» (ГО «Соціальна адаптація молоді»),  Відкритий кубок Київської області «Boryspil Streetball Cup» (ГО «Труба»).

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 серпня 2017 року № 441 кращим студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації Київської області, виплачується 50 стипендій на рік, у сумі 1200 грн. в місяць.

Спільно з Міністерством молоді та спорту України, Світовим Конгресом Українських Молодіжних Організацій, Державним інститутом сімейної політики, всеукраїнськими громадськими організаціями протягом 2018 року забезпечено проведення Міжнародного заходу та 12 Всеукраїнських заходів учасниками яких стали 415 осіб.

Для реалізації заходів Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки у 2018 році використано 4,0 млн грн. Вказані кошти спрямовані на проведення 89 заходів (у 2017 році – 41 захід), якими  було охоплено понад 10,4 тис. молодих людей Київської області (у 2017 році – 4,8 тис. осіб).

Для підтримки молодих поетів, письменників, популяризації їх творчості та популяризації української мови як важливого чинника у забезпеченні національно-громадянської ідентичності започатковано молодіжний проект «ЛітЄліта».

Проведено перший в Україні обласний Конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації), яких у 2018 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. За результатами прийому конкурсних заявок до управління надійшло 30 заявок від 20 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 2,4 млн. гривень. За результатами роботи конкурсної комісії було відібрано 14 конкурсних пропозицій-переможців від 9 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 920,7 тис. гривень.

У м.Буча відкрито вишкільнй пластовий Центр – єдиний молодіжний центр в Україні, який відповідає стандартам молодіжних центрів Ради Європи та національному знаку якості. Вказаний центр є базою для майже трьох тисяч волонтерів, які вже реалізовують пластові виховні програми, а його діяльність покликана готувати наставників та виховників, які будуть формувати мережу скаутського пластового руху як на Київщині, так і по всій Україні. Одним з головних завдань роботи центру розвиток людського потенціалу, виховання креативного, мислячого покоління нової формації, нових лідерів, реформаторів та державотворців.

Продовжується  співпраця з інститутами громадянського суспільства, що працюють у сфері національно-патріотичного виховання, мережа яких налічує 40 клубів та громадських організацій. На Київщині працює 5 центрів національно-патріотичного виховання, що працюють у системі освіти Київської області, з якими у 2018 році розпочато співпрацю за напрямком підвищення кваліфікації вчителів з предмету “Захист Вітчизни”. У 2018 році виготовлено довідник «Свідомі», тиражем – 1300 примірників.

Культура

Протягом 2018 року в області забезпечено умови для функціонування та розвитку основної мережі закладів культури, до складу якої входять 839 клубних закладів, 875 бібліотек, 61 школа естетичного виховання, 41 державний музей, 2 парки культури та відпочинку, 2 центри культури і дозвілля, коледж культури і мистецтв, курси пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв культури, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, центр охорони  і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Професiйне мистецтво представлене Київським академічним обласним музично-драматичним театром iм.П.К.Саксаганського, Будинком органної та камерної музики, симфонічним оркестром “Академія”.

Протягом 2018 року до зазначеної мережі включено дитячу школу мистецтв в Узинській ОТГ, 2 клубні заклади у Бориспільському районі та міський палац культури у Бучанській ОТГ. Продовжується добудова приміщення Великоолександрівської дитячої школи мистецтв і ремесел у Бориспільському районі (планове введення в експлуатацію  – грудень 2019 року).

З метою створення належних умов культурно-мистецьких та просвітницьких заходів різних рівнів проведено капітальний ремонт  40 закладів культури на загальну суму 53,6 млн. грн та поточний ремонт у 242 закладах культури  на суму 15,3 млн. гривень.

Мистецькою освітою в області охоплено 600 студентів коледжу культури і мистецтв та понад 18,5 тис. учнів шкіл естетичного виховання, з яких 4,5 тис учнів навчається у сільській місцевості. У школах естетичного виховання функціонує 389 художніх колективів, із них 22 мають почесне звання “зразковий” та 10 колективів – звання “народний”.

Завдяки системній наполегливій роботі керівництва КВНЗ КОР «Коледж культури і мистецтв» змінено статус цього навчального закладу та перейменовано у Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв».

Обсяг платних послуг, які надані закладами культури області протягом 2018 року зріс на 15,1% і становить 39 млн. грн. (у 2017 році – 33,9 млн. грн.).

На реалізацію заходів Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2018 роки протягом 2018 року спрямовано 19,6 млн. грн ( кошти обласного бюджету – 15,7 млн. грн, з інших джерел – 3,9 млн.грн.),  а Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 роки – 500 тис.гривень.

Завдяки відновленню фінансування заходів щодо підтримки талановитих  діячів культури та мистецтва області у 2018 році  присуджено  4 обласних мистецьких премії та виплачено 20 стипендій голови Київської облдержадміністрації видатним діячам культури області.

Станом на 01.01.2019 у  клубних закладах – головних осередках розвитку аматорського мистецтва та народної творчості – функціонувало 4611 художніх колективів та любительських об’єднань, з них 2169 – для дітей. За участю вказаних колективів протягом  2018 року проведено ряд значних культурно-мистецьких  заходів,  зокрема ХХІ обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют» в різних номінаціях учнів шкіл естетичного виховання (м.Київ); Міжнародний фестиваль кіно і урбаністики «86» (м.Славутич); Фестиваль-виставка автентичних та стилізованих народних строїв  районів Київщини  «Жінка – джерело любові» (м.Київ); ІХ Відкритий Всеукраїнський фестиваль пісні “Рідна мати моя” (м.Обухів); обласний тур Всеукраїнського фестивалю «Яскраві діти України» (м.Київ); відкритий Всеукраїнський фестиваль «Ми – діти твої, Україно!», Обласний тур XVII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (м.Біла Церква), обласному фестивалі національних спільнот «Київщина – сузір’я злагоди.

На виконання Указу Президента України від 22.01.16 №17 “Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років” та у зв’язку з Днем Соборності в області пройшли: обласні урочисті заходи за участю керівництва області (м.Фастів); круглий стіл “Київщина в контексті Української революції 1917-1921 років: події, факти, дискурс” за участю дослідників-краєзнавців Київщини на базі Київської обласної бібліотеки для дітей; тематична виставка в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника.

У виконанні просвітницьких та інформаційних функцій провідну роль відіграють 877 публічних бібліотек області, користувачами яких в цьому році вже стали понад 300 тис. осіб. Протягом звітного періоду бібліотеки відвідали понад 1,5 млн осіб. Бібліотеки області проводять значну роботу щодо збереження національної культури, народних традицій і звичаїв, сприяють національно-патріотичному вихованню, організації дозвілля жителів області.

Бібліотеки області активно впроваджують Електронну систему моніторингу публічних бібліотек області, ініційовану Міністерством культури України, з метою збору, зберігання і обробки статистичних даних, які надаються бібліотеками в  режимі онлайн.

Продовжується робота щодо впровадження в практику роботи бібліотек комп’ютерних технологій, створення та діяльності Інтернет-центрів, що дозволяє отримати необхідну інформацію та полегшує доступ до інформаційних ресурсів. Парк комп’ютерної техніки в бібліотеках нараховує 832 комплекти. Доступ до мережі Інтернет мають 3 обласні бібліотеки та 187 бібліотек області, створено 619 Інтернет-місць для користувачів, з них 164 – у сільських бібліотеках.

Туристична галузь

Протягом 2018 року в області вживалися заходи щодо ефективного використання туристичного потенціалу, основою якого є майже 6 тис. об’єктів історико-культурної спадщини, зокрема 2060 пам’яток археології, 1175 пам’яток історії, та 316 пам’яток архітектури. Це давні поселення, городища, могильники, кургани, змійові вали, місця битв та історичних подій, археологічні пам’ятки, занесені до Реєстру нерухомих пам’яток, пам’ятки національного значення, серед яких більшість – це культові споруди XVI‑XIX століть. Крім цього на території області знаходиться 18  пам’яток садово-паркового мистецтва та  20 – науки і техніки.

Для презентації туристичного потенціалу Київської області організовано функціонування стенду “Київщина туристична” під час проведення 24-ої Міжнародної туристичної виставки UITT-2018 “Україна – подорожі та туризм”, що відбулася в м.Києві.

З метою ознайомлення з експонатами музейних закладів області організовано проведення у 2018 році майже 11 тис. екскурсій (у 2017 році – 10,8 тис. екскурсій). Кількість їх учасників за попередніми даними становила 498,4 тис. тисяч осіб, що на 4,6% більше ніж у 2017 році. Серед найбільш відвідуваних обласних музейних закладів: Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав” (м. Переяслав-Хмельницький) з музейним комплексом з 24 музеїв, обласний археологічний музей (с.Трипілля – трипільська культура), Яготинський історичний музей, що включає музей-садибу народної художниці К.Білокур, археологічний музей “Добранічівська стоянка”, Білоцерківський краєзнавчий музей та ціла низка музеїв-садиб визначних особистостей – І.Козловського, М.Островського, К.Стеценка, І.Задорожнього, Т.Шевченка, М.Вовчка, О.Корнійчука, А.Малишка та інших.

У 2018 році Київську область відвідало 319,2 тис. туристів (з них 36,1 тис. іноземних), що на 1,4% більше, ніж у 2017 році. Через повільні темпи введення в дію нових  готелів та реконструкцію існуючих баз відпочинку і санаторіїв у 111 об’єктах готельного господарства та 51 об’єкті туристичної інфраструктури (санаторії, табори і бази відпочинку) було розміщено 294,6 тис. осіб, що на 0,3% більше, ніж у 2017 році.

Суттєво збільшилось відвідування туристами міст Чорнобиль та Прип’ять. За попередніми даними, у 2018 році у порівнянні з 2017 роком кількість відвідувань збільшилося майже у 1,5 рази та склало понад 60 тис. осіб. Серед відвідувачів дві третини становлять іноземні туристи, одну третину – внутрішні туристи (українці).

Продовжує розвиватися сільський зелений туризм. Станом на 01.01.2019 у селах Білоцерківського, Богуславського, Вишгородського, Кагарлицького, Переяслав-Хмельницького районів та місті Ржищів функціонує 27 садиб сільського туризму (агросадиб), що пропонують туристам широкий спектр можливостей для сімейного відпочинку та активного дозвілля. За 2018 рік їх послугами скористалися майже 8,4 тис. осіб, що на 2,7% більше, ніж у попередньому році. 

Охорона навколишнього середовища

У 2018 році пріоритетними напрямками роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища були розширення та розвиток мережі природно-заповідного фонду, впровадження автоматизованого моніторингу стану атмосферного повітря, упорядкування водних об’єктів.

За 2018 рік рішеннями Київської обласної ради оголошено 12 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 1212,0 га (за 2017 рік – 5 об’єктів площею 34,7 га). Станом на 01.01.2019 на території Київської області знаходиться 226 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею – 291,9 тис.га (8 місце серед регіонів України), що становить 10,4 % від адміністративної площі області.

У рамках Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки розроблено проекти землеустрою для 14 територій та об’єктів природно-заповідного фонду області (у 2017 році – 7 аналогічних проектів), які розташовані в межах 11 районів .

У рамках Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки протягом 2018 року проведено роботи з реалізації 14 заходів. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Березань та каналізаційного колектора з прокладанням третьої гілки у м. Бровари, а також забезпечено функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу Київської області».

З метою розширення мережі стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у звітному році придбано та встановлено обладнання 9 стаціонарних постів у містах Узин, Переяслав-Хмельницький, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик та смт Іванків і Велика Димерка Броварького району (у 2017 році було лише 4 пости спостереження). Пости здійснюють заміри двоокису сірки, двоокису азоту, окису вуглецю, сірководню, аміаку, озону, окису азоту, а також метрологічні параметри та рівень радіаційного забруднення, які автоматично відображатимуться на веб-додатку «Моніторинг довкілля». До того ж придбано та встановлено додаткове газоаналізаторне обладнання для мобільної лабораторії, яке надасть змогу вимірювати вміст пилу, сірководню, озону, хлору та рівень шумового забруднення.

З метою упорядкування водних об’єктів області проведено підготовчі заходи для проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка, відновлено гідрологічний режим та покращено екологічний стан річки Леглич в місті Ржищів, зокрема проведено роботи з розчистки русла річки протяжністю 622 м та загальною площею 2,12 га, розпочато роботи з поліпшення гідрологічного режиму ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського району Київської області, які планується продовжити у 2019 році.

Розроблено проектну документацію з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану водойм по вул. Набережна в селі Софіївська Борщагівка Київської області, що у подальшому надасть можливість провести відповідні роботи. Вперше за багато років в Київській області за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у Бородянському районі на р. Здвиж проведено встановлення 27,4 км меж земель водного фонду та водоохоронних зон.

Проведено паспортизацію 31 водного об’єкту у межах Тетіївського, Володарського та Білоцерківського районів, що надасть можливість здійснити перерахунок плати за користування водними об’єктами та збільшення доходів до бюджету.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено заходи з озеленення міст і сіл на території Поліського, Рокитнянського, Богуславського, Миронівського та Кагарлицького районів.

З метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення громадян щодо виявлених місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів продовжує діяти електронний сервіс «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» (ecomapa.gov.ua), який включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявленні сміттєзвалища. На рівні області та районів визначено відповідальних осіб щодо оперативного реагування на звернення громадян, що надійшли на електронний сервіс.

Протягом 2018 року на електронний сервіс «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ» надійшло 903 звернення від громадян щодо виявлених несанкціонованих та неконтрольованих стихійних звалищ сміття на території Київської області, які було розглянуто та надано відповідь. За результатами 481 звернення стихійні сміттєзвалища були ліквідовані, що є найкращим показником серед інших областей України (у 2017 році прийнято та розглянуто 277 електронних звернень, ліквідовано 127 стихійних сміттєзвалища).

Оборонна робота та мобілізаційна підготовка

З початку 2018 року в Київській області проведено 245 заходів з територіальної оборони, до яких залучалися військовозобов’язані, які призначені до підрозділів територіальної оборони. Проводилися заняття з вогневої підготовки, практичної стрільби, тактичної медицини, тактики, топографії, розвідки.

Проведено відзначення Дня бійця територіальної оборони Київської області в усіх районах та містах обласного значення, згідно з концепцією заходу бійці підрозділів територіальної оборони мають можливість ближче познайомитись між собою, командирами підрозділів, взводів та рот охорони.

14 жовтня 2018 року в районах та містах (міст обласного значення) області проведено заходи з відзначення Дня захисника України, а саме: урочисті зібрання, виставки військової техніки та виступи військових оркестрів.

На виконання Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році” (із змінами) видано розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2018 № 101 “Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу з 01 квітня по 31 травня 2018 року”, від 13.07.2018 № 399 “Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу з 01 жовтня по 30 листопада 2018 року” (із змінами).

Забезпечено виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань. Утворені та працюють обласна і районні, міські призовні комісії. Призов громадян на строкову військову службу у 2018 році виконано в повному обсязі.

Для сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом, в області проводяться заходи із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом, а саме: оформлення інформаційних стендів для розміщення рекламної інформації, встановлення рекламно-агітаційних палаток, проведення спільних з місцевими органами військового управління нарад з виконання плану із залучення громадян на військову службу за контрактом (доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 8-1). У 2018 році залучення громадян України на службу за контрактом до Збройних Сил України виконано у І кварталі на 78,5%, ІІ кварталі – на 65,9%, ІІІ кварталі – на 62,9%, IV кварталі – на 68,7 відсотка.

Робота зі зверненнями громадян

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян Київська облдержадміністрація постійно проводить роботу стосовно реалізації громадянами конституційного права на звернення, здійснює системні заходи щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів влади.

Питання організації роботи зі зверненнями громадян у 2018 році заслуховувались на апаратних нарадах у голови облдержадміністрації та надавалась інформація стосовно дотримання термінів розгляду звернень громадян для реагування та вжиття заходів. Забезпечено проведення засідань постійно діючої обласної комісії з питань розгляду звернень громадян при Київській облдержадміністрації. У 2018 році проведено сім таких засідань, де розглядались проблемні питання.

Керівництвом облдержадміністрації проведено 162 особистих прийоми громадян, у тому числі 76 – виїзних. На особистих прийомах розглянуто 212 звернень, що на 141 звернення менше, ніж за звітний період 2017 року.

Забезпечено щомісячне особисте звітування керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, міських голів (міст обласного значення) перед головою облдержадміністрації про стан організації роботи зі зверненнями громадян та заходи щодо підвищення її ефективності.

З метою надання громадянам роз’яснень в оперативному режимі з важливих питань життєдіяльності забезпечено проведення «гарячих телефонних ліній» в райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення), структурних підрозділах облдержадміністрації. На «гарячу» телефонну лінію до облдержадміністрації за 2018 рік звернулося 129 громадян, яким надавалися відповідні роз’яснення в телефонному режимі, а ті з них, які потребували додаткового вивчення – розглядались в термін не більше 14 днів, про що заявників повідомлялось письмово.

За 2018 рік до облдержадміністрації надійшло 4813 звернень (на 876 звернень більше у порівнянні з 2017 роком), серед них електронною поштою – 253 звернення..

Від Адміністрації Президента України отримано 579 звернень (на 142 звернення більше, ніж у попередньому році), Верховної Ради України – 106 звернень (на 16 менше), Кабінету Міністрів України – 478 звернень (на 194 більше), міністерств – 992 проти 310 (на 682 більше).

Збільшення кількості звернень громадян, що надійшли до облдержадміністрації, пояснюється великою кількістю звернень від Міністерства екології та природних ресурсів України (прибирання стихійних сміттєзвалищ в різних районах Київської області), яка становить 975 звернень, що на 660 звернень більше, у порівнянні з 2017 роком.

Громадянами було порушено 4813 питань, головними серед яких є питання щодо комунального господарства – 755 (15,7%), соціального захисту – 708 (14,7%), аграрної політики і земельних відносин – 465 (9,7%), транспорту та зв’язку – 381 (8%), охорони здоров’я – 237 (5 відсотків). Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, присутні питання праці і заробітної плати – 34, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 19, освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 114 тощо.

Кількість звернень, що надійшли від найменш соціально захищених категорій населення, становить 434 звернення (9,2% від загальної кількості). Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від інвалідів різних груп (243 звернення або 5% від загальної кількості).

За територіальною ознакою, найбільше звернень до облдержадміністрації у 2018 році надійшло від мешканців міст Ірпінь, Київ, Бровари, Біла Церква, Києво-Святошинського та Броварського районів.

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Зведений бюджет Київської області включає в себе 645 бюджетів, із них 1 обласний, 25 районних, 12 міст обласного значення, 9 об’єднаних територіальних громад, 10 міст районного значення, 27 селищних, 561 сільських бюджети.

За 2018 рік до зведеного бюджету надійшло 36976984,9 тис.грн доходів (з урахуванням трансфертів з державного бюджету та внутрішніх міжбюджетних трансфертів), що становить 102,9% до затверджених показників на 2018 рік, з урахуванням внесених змін. У порівнянні з попереднім роком надходження загального та спеціального фонду зведеного бюджету області збільшились на 9796158,3 тис.грн або на 36,0%:

– до загального фонду зведеного бюджету надійшло 34242 462,4 тис.грн., що складає 101,9% до затверджених показників на рік, з урахуванням внесених змін. З них надходження податків і зборів складають 13069 966,0 тис.грн., базова дотація з державного бюджету – 67759,0 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 613707,6 тис.грн., стабілізаційна дотація з державного бюджету – 5217,3 тис.грн.,  додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича – 10000,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету – 12 334 945,9 тис.грн., субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 59 687,7 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету –  700 981,5 тис.грн. та інші дотації з місцевого бюджету – 26943,5 тис. гривень.

– до спеціального фонду зведеного бюджету надійшло 2734 522,5 тис.грн, що становить 117,5% до уточнених місцевими радами області показників, з них податки та збори – 1575362,9 тис.грн, субвенції з державного бюджету – 558175,3 тис.грн, субвенції на виконання інвестиційних проектів – 22558,4 тис.грн, інші субвенції з місцевого бюджету – 368281,8 тис.грн, субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 12477,8 тис. гривень.

Видатки зведеного бюджету області (з урахуванням трансфертів з державного бюджету та внутрішніх міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік становлять 38223544,6 тис.грн, що складає 94,5% до затверджених місцевими радами призначень на рік з урахуванням внесених змін, у томі числі видатки загального фонду – 30533531,3 тис.грн, спеціального – 7690013,3 тис.грн, що становить відповідно 97,1% та 85,5% річних призначень з урахуванням внесених змін. У порівнянні з попереднім роком видатки загального та спеціального фонду зведеного бюджету області збільшились на 12786 187,7 тис.грн або на 50,3 відсотка.

За звітний рік з місцевих бюджетів області надано кредитів у сумі                18508,1 тис.грн, повернуто раніше отриманих з місцевих бюджетів кредитів в сумі 11174,3 тис. гривень. Зокрема, із загального фонду місцевих бюджетів надано кредитів у сумі 18 033,7 тис.грн, повернуто  9 251,5 тис.грн. кредиту; із спеціального фонду – надано кредитів у сумі 474,4 тис.грн, повернуто – 1922,8 тис. гривень.

По загальному фонду зведеного бюджету області перевищення доходів над видатками та кредитуванням станом на 1 січня 2019 року склало 3700149,0 тис. гривень. По спеціальному фонду зведеного бюджету області перевищення видатків та кредитування над доходами становило 4954 042,4 тис. гривень.

За 2018 рік до зведеного бюджету області з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (без внутрішніх міжбюджетних трансфертів) надійшло 28235134,0 тис.грн доходів, у тому числі до загального фонду – 26101 595,9 тис.грн, що становить 102,9% до уточнених річних планових показників, спеціального фонду – 2133538,2 тис.грн, що становить 126,6% до уточненого плану на рік.

До загального та спеціального фондів зведеного бюджету області (без урахування офіційних трансфертів) надійшло 14645328,9 тис.грн, що становить 109,2% до уточнених показників затверджених місцевими радами на рік. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 882 587,1 тис.грн. або на 6,4 відсотка.

Базова дотація з державного бюджету надійшла у повному обсязі у сумі 67759,0 тис. гривень.

За звітний рік до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 13069966,1 тис.грн., що становить 106,4 % до плану затвердженого місцевими радами на рік. Понад план надійшло 790 436,0 тис.гривень.

Основним бюджетоутворюючим податком у складі доходів загального фонду місцевих бюджетів є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 60,7%. За 2018 рік надходження податку склали 7 930 740,0 тис.грн., що становить 104,7% до плану на рік. Понад план надійшло 359 302,4 тис.гривень. Порівняно з 2017 роком надходження цього податку збільшились на 1 734 258,2 тис.грн. або на 28,0% (за рахунок збільшення обсягів виробництва, залучення нових платників податку).

За звітний рік до зведеного бюджету області надійшло
1 218 566,7 тис.грн земельного податку та орендної плати за землю, що становить 99,1% до плану на рік. Недовиконання планових показників становить 11 534,6 тис. гривень. Порівняно з 2017 роком надходження цього податку збільшились на 20 799,4 тис.грн або на 7,3 відсотка.

Надходження єдиного податку склали 1 740 323,1 тис.грн, що становить 108,2% до плану на рік. Понад план надійшло 131 755,2 тис. гривень. Порівняно з минулим роком надходження цього податку збільшились на 403111,1 тис.грн або на 30,1%. Надходження акцизного податку до місцевих бюджетів склали 1 114 425,5 тис.грн, що становить 117,2% до плану на рік. Понад план надійшло 163 553,3 тис. гривень. Порівняно з 2017 роком надходження цього податку збільшились на 174 955,2 тис.грн або на 18,6 відсотка.

Доходи спеціального фонду зведеного бюджету області за звітний період (без урахування офіційних трансфертів) склали 1575362,9 тис.грн або 139,8% до планових показників, затверджених розписом на рік з урахуванням змін.

Касові видатки загального фонду зведеного бюджету області (з урахуванням трансфертів з державного бюджету та та без внутрішніх трансфертів) за 2018 рік становили 22395210,4 тис.грн, що складає 96,7% річних призначень з урахуванням внесених місцевими радами змін.

Із загального обсягу видатків на фінансування закладів і заходів державного управління та соціально-культурної сфери направлено 20363329,1 тис.грн, що складає 90,9% загального обсягу видатків.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 2018 рік склали 7579112,2 тис.грн, що на 27,1% більше, ніж у 2017 році. Видатки із проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами області енергоносії за звітний рік становили 968895,2 тис.грн, що у порівнянні з 2017 роком більше на 16,8 відсотка.

При затверджені бюджетів на 2018 рік на утримання органів місцевого самоврядування у 2018 році було передбачено 1551154,2 тис. гривень. Фактичне виконання становить 95,6 відсотка. Із загального обсягу фактичних видатків частка заробітної плати склала 63,5 відсотка.

Видатки за спеціальним фондом з урахуванням змін на утримання органів місцевого самоврядування передбачені місцевими бюджетами в обсязі 129250,3 тис.грн, виконання становить 85,1 відсотка.

Значну частину спеціального фонду складають капітальні видатки, а саме 96696,2 тис.грн або 87 відсотків. Значно менша частина коштів була направлена на виплату заробітної плати працівникам архівних відділів, управлінь і відділів капітального будівництва. Частка заробітної плати у загальній сумі спеціального фонду до фактичних видатків становить 2 відсотки.

Використання коштів державного бюджету у галузі освіти

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, Київській області виділено освітню субвенцію у розмірі 68654 тис грн, з них 51103,7 тис грн – для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН.

Забезпечено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», а саме:

– на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів передбачено 20441,48 тис. грн;

– на закупівлю меблів – 20441,48 тис. грн;

– на придбання комп’ютерного обладнання – 10220,74 тис. гривень.

Забезпечено придбання обладнання на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. З місцевих бюджетів на зазначені цілі виділено 39,9 млн гривень.

На підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 та 2019/2020 н.р., виділено 17551,3 тис. гривень.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет на 2018 рік” (додаток 7) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 88 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році” область отримала 21,875 млн гривень.

Кошти субвенції були використані на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

– на проведення корекційно-розвиткових занять – 5,125 млн грн;

– на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 5201,0 млн грн;

–  на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів – 4,399 млн гривень.

Обсяг субвенції, яка не була використана у 2018 році, склав 4,716 млн гривень. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 964-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік” вказана субвенція буде перерозподілена між адміністративно-територіальними одиницями Київської області і використана протягом 2019 року на придбання обладнання для ресурсних кімнат.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 266 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році” та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 № 206 «Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2018 році» на базі Державних навчальних закладів «Професійний ліцей м. Українка» та “Катюжанське вище професійне училище” було створено навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», “Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник”. З державного бюджету на придбання сільськогосподарського обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю було спрямовано 12850,0 тис. гривень. Всі кошти освоєно.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 929-р “Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році», Київській області виділено освітню субвенцію у розмірі 45120,5 тис. гривень. Оскільки видатки виділено у грудні 2017 року, їх використання було здійснено у 2018 році. Ці кошти були спрямовані за цільовим призначенням, а саме:

 • оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання – 21977 тис.грн (використано на 100%);
 • придбання обладнання для початкової школи – 8843,2 тис грн (використано на 100%);
 • придбання пристроїв для програвання компакт-дисків для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов – 726 тис грн (використано на 100%);
 • придбання обладнання для кабінетів української мови у закладах загальної середньої освіти з мовами національних меншин. Київській області на ці цілі виділено 140,0 тис. грн коштів державного бюджету (використано на 100%).
 • придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу – 1600 тис грн (використано на 100%);
 • придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти (на умовах співфінансування: не більш як 70% коштів освітньої субвенції та не менш як 30% коштів місцевого бюджету). Відповідно до розпорядження №929 з державного бюджету виділено 11834,3 тис. гривень. Кошти на придбання шкільних автобусів не освоєно, оскільки 16 листопада 2018 року до Антимонопольного комітету України надійшла скарга щодо незаконного допущення одного із учасників до аукціону на закупівлю шкільних автобусів, а станом на 11 грудня 2018 року не було розміщено на порталі системи електронних публічних закупівель “Prozzoro” інформацію щодо визначення дати аукціону. Керуючись статтями 3, 48, 49 Бюджетного кодексу України та пунктом 2 статті 32 Закону України “Про публічні закупівлі”, прийнято рішення повідомити учасників процедури про неможливість підписання договору щодо закупівлі шкільних автобусів. У результаті чого невикористані кошти в розмірі 16906,1 тис. грн (11834,3 тис. грн – освітня субвенція, 5071,8 тис.грн – кошти обласного бюджету).

Використання коштів державного бюджету у медичній галузі

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань». У 2018 році розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.01.2018 № 26 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» зі змінами від 31.01.2018 № 30, від 11.06.2018 № 359, від 30.07.2018 №421 та від 05.12.2018 № 682 розподілено кошти місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у розмірі 48006,4 тис. грн, використано 44222,3 тис.грн, що складає 92,1 відсотка.

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Потреба в коштах на забезпечення хворих на цукровий діабет на 2018 рік становила 83884,1 тис. гривень. В 2018 році за рахунок медичної субвенції передбачені цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 54997,4 тис. гривень. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.01.2018 №25 «Про розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий діабет» та рішенням сесії Київської обласної ради від 14.11.2018 зазначені кошти розподілено між місцевими бюджетами області. Крім того, додатково виділено із місцевих бюджетів 17653,5 тис. гривень. Використано медичної субвенції в сумі 53735,9 тис. грн (97,7%) та коштів місцевого бюджетів в сумі 15746,1 тис. грн (89,3 відсотка).

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги». Передбачено на 2018 рік кошти у сумі 6167,9 тис. грн, фактично використано 6118,0 тис. грн, що складає 99,2 відсотка.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії». На 2018 рік передбачено кошти у сумі 848,0 тис. грн, використано 847,7 тис. грн, що складає майже 100 відсотків.

Використання коштів державного бюджету у сфері соціального забезпечення

У 2018 році за рахунок коштів Державного бюджету було здійснено фінансування соціальних виплат відповідним категоріям населення на загальну суму 1106,9 млн грн (на 93,5 млн грн більше за видатки 2017 року), з них за програмами:

– “Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – на суму 600,6 млн грн (160574 особи);

– “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” – на суму 1,2 млн грн (343 особи);

– “Довічні державні стипендії” – на суму 146,8 тис грн (9 осіб);

– “Реабілітація дітей-інвалідів” – на суму 117,5 тис грн (19 осіб);

– “Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби” – на суму 2,2 млн грн (877 осіб);

– “Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” – на суму 6,9 млн грн (1007 осіб);

– “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” – на суму 230,3 млн грн (22132 особи);

– “Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною” – на суму 80,7 млн грн (57397 осіб);

– “Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях” – на суму 30,8 млн грн (132 особи);

– “Надання одноразової грошової допомоги членам сімей, осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції” – на суму 5,9 млн грн (12 осіб);

– “Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” – на суму 15,6 млн грн (824 особи).

Крім того, облдержадміністрацією здійснено розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

– “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах” – на суму 35,2 млн грн;

– “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь” – на суму 3,4 млн грн;

– “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – на суму 69,8 млн грн;

– “Субвенція на виплату грошової компенсації для сімей загиблих учасників бойових дій” – на суму 3,5 млн грн;

– “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” – на суму 23,9 млн гривень.

  Райміськуправліннями освоєно призначень на фінансування відшкодування населенню пільг та субсидій на загальну суму 3301,4 млн грн, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 103,7 тис особам на загальну суму 2108,7 млн гривень.

  Загалом через органи соціального захисту населення протягом 2018 року за рахунок коштів державного бюджету здійснено фінансування на загальну суму 6517,3 млн гривень.

Крім цього, за 2018 рік відбулося 8 засідань комісії Київської облдержадміністрації з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. За кошти субвенції на суму 10,9 млн. грн було придбано 16 квартир для дітей-сиріт та осіб з їх числа в Баришівському, Богуславському, Броварському Києво-Святошинському, Миронівському, Рокитнянському районах та містах Бориспіль, Бровари, Славутич та Фастів, а також, два будинки в Яготинському районі та м. Ірпінь для створення дитячих будинків сімейного типу.

Використання коштів державного бюджету у галузі фізичної культури та спорту

Відповідно до Державної програми будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 714 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України” проведено роботу щодо визначення реальної потреби районів, міст та об’єднаних територіальних громад у футбольних полях зі штучним покриттям. На підставі пропозицій сільських рад, виконкомів міських рад, ОТГ сформовано заявку Київської області на будівництво 20 спортивних майданчиків із штучним покриттям із загальним обсягом фінансуванням 15962,1 тис. грн за рахунок коштів державного бюджету, майже 16 млн грн за рахунок місцевих бюджетів із розрахунку не менше 50% від загального обсягу фінансування.

Відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2017 №287 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2017 року № 325, був затверджений перелік об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», згідно якого на Київську область виділено 10 455,541 млн. грн для будівництва 13 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, 12 з яких введено в експлуатацію у 2018 році, зокрема футбольні поля у містах Біла Церква, Васильків, Обухів, селищах міського типу Немішаєве, Бородянка, Гребінки, Катюжанка, Згурівка, селах Підгірці, Лебедівка, Нижча Дубечня, Шпитьки. Будівництво одного спортивного майданчика у .Коцюбинське не розпочато у зв’язку з відкриттям кримінального провадження.

Крім цього, на 2018-2019 роки для будівництва спортивного комплексу в смт Миронівка з державного бюджету передбачено кошти у сумі 43 млн грн, з них 12,5 млн грн вже виділено у 2018 році.

Використання коштів державного бюджету для підтримки розвитку агропромислового комплексу

Через Міністерство аграрної політики та продовольства України було спрямовано державні кошти на підтримку Київської області, за такими напрямками:

 • Підтримка фермерства – 4,9 млн грн:
 • КПКВ 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» 3,1 млн грн:

– часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва – 178,8 тис.грн (5 господарств),

– часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 2,313 млн грн (40 господарств);

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам – 91,6 тис.грн (3 господарства);

 • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для інших фермерських господарств – 405,7 тис.грн (17 господарств),
 • здешевлення кредитів – 110,6 тис.грн (7 господарств).
 • КПКВ 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» – 1,8 млн грн безвідсоткових кредитів надано 7 господарствам.

2) Підтримка галузі тваринництва – 116,35 млн гривень.

КПКВ 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» за напрямками:

– на часткове відшкодування відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для розвитку галузі тваринництва (для проектів, що реалізуються в сфері аквакультури, вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва) – 3,4 млн грн;

– часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм – 48,2 млн грн (3 одержувачі);

– на часткове відшкодування (до 50%) вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок, а також біологічного матеріалу та ембріонів – 10,2 млн грн (15 одержувачів);

– спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, м’ясного та м’ясо-молочного напряму продуктивності суб’єктам господарювання агропромислового комплексу (по 1500 грн. на корову, наявну на 01 січня та 01 липня 2018 року) – 55,2 млн грн (101 одержувач).

3) КПКВ 2801580 «Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників» (на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва) – майже 32,0 млн грн компенсації отримали 194 господарства. За рахунок коштів державного бюджету агровиробники придбали 389 одиниць нової техніки та обладнання на 25% дешевше.

Кошти, що спрямовувались через департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації:

 1. Прийнято 71 заявку від підприємств АПК щодо часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у 2015-2018 роках, за програмою КПКВ 2801030 «Здійснення фінансової підтримки агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів». З квітня по грудень 2018 року підготовлено матеріали до 6 засідань обласної конкурсної комісії, на яких розглянуто заявки від 40 суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за 71 кредитними угодами, з них надано право на часткову компенсацію відсоткової ставки 34 підприємствам АПК за 57 кредитними угодами. Підприємствам-позичальникам сплачено майже 20,0 млн грн компенсації (100 % до затвердженого кошторису).
 2. За бюджетною програмою КПКВ 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» (напрям «Спеціальна бюджетна дотація на вирощування молодняку великої рогатої худоби») 1522 особи отримали бюджетну дотацію загальною сумою 2,7 млн гривень.
 3. За бюджетною програмою КПКВ 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» структурним підрозділам агропромислового розвитку райдержадміністрацій, а також департаментом, перераховано 41,7 млн грн 24 підприємствам АПК.

Використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р затверджено перелік з 14 інвестиційних проектів (10 перехідних об’єктів, 4 нових), що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та співфінансування місцевих бюджетів на загальну суму 214034,0  тис.грн, з них кошти ДФРР – 197766,5 тис.грн (131844,3 тис.грн – загальний фонд, 65922,2 тис.грн – спеціальний фонд, у тому числі 20497,4 тис.грн – залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018), місцевих бюджетів – 16267,5 тис. гривень.

У повному обсязі реалізовано 2 проекти, зокрема завершено будівництво ДНЗ у с. Фурси Білоцерківського району (кошти ДФРР – 5089,7 тис.грн, місцевих бюджетів – 565,7 тис.грн ) та Пластового вишкільного центру в м. Буча (кошти ДФРР – 10975,1 тис. гривень).

Всього касові видатки за 2018 рік становлять 165578,8 тис.грн, з них кошти ДФРР – 149636,8 тис. грн, співфінансування місцевих бюджетів – 15942,0 тис. гривень. З урахуванням того, що кошти ДФРР були доведені без спеціального фонду, відсоток використання коштів ДФРР склав 98,2% (касові видатки за 2017 рік за рахунок коштів ДФРР склали 89005,1 тис. грн, співфінансування місцевих бюджетів – 21178,3 тис. гривень).

Використання коштів державного бюджету у дорожньому господарстві.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 “Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві”, прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 03.07.2018 № 378 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Київській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у 2018 році”, до якого включено 41 об’єкт ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на суму 664,2 млн грн (протяжність доріг – 109,4 км, мостова споруда – 33,8 погонних метрів) та 78 об’єктів ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 678,9 млн грн (протяжність доріг – 285,6 км), з яких 1463,1 тис. грн передбачено виключно на виготовлення проектної документації 22 об’єктів та 677530,5 тис. грн – на виготовлення проектної документації та реалізацію 56 об’єктів.

Фактично у 2018 році проведено заходи із капітального, поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 641427,9 тис. грн та влаштовано близько 630 тис.м2 (майже 90 км) дорожнього покриття, а також відремонтовано 48 км доріг загального користування державного значення на суму 338117,0 тис. гривень.

На фінансування дорожнього господарства області на 2018 рік згідно розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018               № 379 затверджено Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році та передбачено обсяг фінансування за рахунок субвенції у сумі 548968,3 тис.грн, з них на капітальний ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності – 109793,0 тис. грн, експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення – 439175,3 тис. гривень. У межах зазначеного напрямку у звітному періоді виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 50 дорогах та вулицях населених пунктів області і при цьому укладено майже 145,1 тис.кв.м дорожнього покриття.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Протягом 2018 року питання про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, у сфері державної кадрової політики облдержадміністрації та райдержадміністрацій Київської області були спрямовані на забезпечення стратегічного управління щодо планування, відбору та підготовки кадрів; призначення управлінських кадрів місцевих органів виконавчої влади та створення умов ефективної діяльності цих органів, їх структурних підрозділів, укомплектування цих органів висококваліфікованими кадрами; оновлення адміністративної культури, формування готовності управлінського персоналу до прийняття рішень та підвищення особистої відповідальності з орієнтацією на службу інтересам суспільства. Реалізовувалась система відбору, підготовки, просування і ротації кадрів, проведення моніторингу кадрової ситуації.

В апараті Київської обласної державної адміністрації на 1 січня 2019 року, згідно штатного розпису, працює 90 осіб, з них державних службовців – 76.

У 2018 році відбулося 33 засідання конкурсних комісій. За результатами їх роботи було визначено переможців та призначено:

 • державних службовців апарату КОДА – 20 осіб;
 • керівників структурних підрозділів КОДА –  5;
 • керівників структурних підрозділів РДА Київської області та керівників апаратів РДА – 7.

Представлення осіб до нагородження проводиться до державних та професійних свят, визначених Указом Президента України від 18.08.2005             № 1177/2005 «Про вдосконалення нагородної справи в Україні». У 2018 році державними нагородами було нагороджено 45 працівників області. З них: орденами – 12 осіб, присвоєно почесних звань 30 особам, 3 особи нагороджено медаллю «За працю і звитягу». 14 працівників області нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Подякою Прем’єр-міністра України.

Продовжена робота з відзначення працівників області відзнаками Київської облдержадміністрації – Почесною грамотою та Подякою облдержадміністрації, якими було відзначено 514 осіб.

Протягом 2018 року управлінням персоналом облдержадміністрації було підготовлено 213 розпоряджень, з них: з кадрових питань – 145; з питань надання відпусток, відряджень та нагородження – 68.

Київською облдержадміністрацією проводилась робота щодо виконання вимог Указу Президента України від 16.04.2010 № 542/2010 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями» в частині, що стосується призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління.

Облдержадміністрація розглядала питання про погодження призначень та звільнень з посади керівників та заступників керівників із додержанням установлених строків, встановлених чинним законодавством. Головою облдержадміністрації надано 12 погоджень, з них: 3 – про звільнення, 9 – про призначення.

В облдержадміністрації організовано ефективний моніторинг та контроль за виконанням документів. Протягом 2018 року вживалися заходи щодо проведення:

– уніфікації і взаємного узгодження схем контролю, що забезпечило значне прискорення опрацювання, аналіз даних про стан контрольних завдань та дозволило протягом звітного періоду вдосконалити напрацьовані і створити додаткові комплексні аналітичні продукти, зменшити кількість операцій у складі технологічних циклів тощо;

– щоденного моніторингу стану виконання документів вхідного контролю з використанням графічних матеріалів, обміну оперативною інформацією (з листопада 2018 року введено додатковий щоденний оперативний моніторинг стану виконання доручень голови облдержадміністрації, станом на кінець звітного року взято на контроль 585 індивідуальних завдань);

–  щотижневого аналітичного рейтингу стану виконавської дисципліни в районах, містах обласного значення щодо виконання доручень голови облдержадміністрації (у 2018 році до зазначеного рейтингу додано моніторинг розпоряджень голови облдержадміністрації, проміжний щоквартальний рейтинг);

– короткотермінових семінарів з відповідальними за здійснення контролю посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації, районів області і міст обласного значення.

Всі перелічені заходи сприяли покращенню рівня виконавської дисципліни.

Протягом 2018 року видано 758 розпорядження та 57 доручень голови Київської облдержадміністрації. Розпорядження голови Київської облдержадміністрації за 2018 рік, скасовані за рішенням суду та Президентом України, відсутні.

Читайте також

Серпень 4, 2020

Максим Степанов дав роз’яснення щодо положень та правил дії адаптивного карантину в країні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов дав детальні пояснення щодо правил дії адаптивного карантину в країні. Він зазначив, що Центральна комісія з ТЕБ та НС поділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на “зелену”, “жовту”, помаранчеву” та червону “зони”. “Ми чесно та прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку […]

Серпень 4, 2020

Перший крок на шляху до створення Меблевого кластеру Київщини зроблено

30 липня підписано Меморандум  про співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією, установою «Агенція регіонального розвитку  Київської області», Асоціацією «Українська асоціація меблевиків» та Національним університетом біоресурсів  і природокористування України. Метою Меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямована на формування кластеру «Меблевий кластер Київщини», задля впровадження якісно нового рівня співробітництва між промисловими підприємствами з виготовлення меблів та виробів […]

Серпень 4, 2020

У закладах профосвіти Київщини триває вступна кампанія – 2020

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти продовжується вступна кампанія 2020 року. У департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації працює штаб «Вступна кампанія – 2020» та у кожному закладі профосвіти області організовано роботу приймальних комісій. Розпорядженням Київської ОДА затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів в кількості 3230 осіб. Наразі до закладів професійної (професійно-технічної) […]

Серпень 4, 2020

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ COVID-19 В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 4 СЕРПНЯ

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 4 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3877 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 342 дітей та у 600 медичних працівників. За добу підтверджено 32 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 5 дітей  віком  від 4 до 13 років (Києво-Святошинський р-н – 2 (с. П.П. Борщагівка), Обухівський р-н – 3 (м. Українка […]